Edukacije pomoćnika u nastavi i mobilnih stručnih timova / 12.7.2013.

Pomoćnik u nastavi - novo zvanje

Sve je veći broj osoba koje pronalaze radno mjesto kao pomoćnici u nastavi. Steknite zvanje pomoćnika u nastavi.

Verificirani program osposobljavanja za obavljanje poslova pomoćnika/-ce u nastavi u radu s učenicima s teškoćama uz upis zvanja u radnu knjižicu

Edukacija je pripremljena za sve trenutno zaposlene pomoćnike u nastavi i one koji namjeravaju raditi kao pomoćnici u nastavi te se žele educirati o znanjima i vještinama potrebnim za obrazovni rad s učenicima s teškoćama i koji zvanje pomoćnika u nastavi žele imati upisano u radnu knjižicu. Pomoćnik u nastavi je osoba koja djetetu s teškoćama u učenju u redovoj odgojnoobrazovnoj ustanovi pruža neposrednu potporu, surađuje s nastavnicima i pripada školskom osoblju. Uvjet za pristupanje edukaciji je minimalno završeno četverogodišnje srednješkolsko obrazovanje.

Uloga pomoćnika u nastavi ključna je sastavnica u izgradnji inkluzivnog društva i okruženja pogodnog za socijalizaciju djeteta s teškoćama. Takva uloga zahtijeva osjetljivost prema pitanjima inkluzije i senzibilnost za rad s djecom s teškoćama, ali i spremnost na stalno učenje i podizanje kompetencija. Ova edukacija priprema osobe za uspješan rad u ulozi pomoćnika u nastavi.

TRAJANJE EDUKACIJE: 218 sati (90 sati teorijske nastave, 24 sata vježbi, 104 sata praktične nastave)

Za pojedinačne polaznike teorijska se nastava i vježbe organiziraju vikendom, obično po jedan vikend mjesečno u trajanju od šest mjeseci. Na zahtjev naručitelja za edukacijom cijele grupe organizaciju teorijske nastave moguće prilagoditi i potrebama grupe za koju se edukacija naručuje.

OBVEZNI PREDMETI:   Odgojno-obrazovno uključivanje
                                        Školska organizacija, sustavi i procedure
                                        Osnove razvoja djeteta i učenja
                                        Komunikacija u školi
                                        Podrška u učenju
                                        Praktična nastava

Svaki polaznik odabire dodatno dva predmeta od mogućih izbornih predmeta koji se polaznicima prezentiraju na početku edukacije.

NOSITELJI EDUKACIJE
Sveučilišni profesori i stručnjaci s minimalno pet godina iskustva u inkluzivnoj edukaciji ili na rukovodećim mjestima u odgojno-obrazovnim organizacijama s cjeloživotnim obrazovanjem iz inkluzivne edukacije i objavljenim radovima iz relevantnih područja.
prof.dr.sc. Ljiljana Igrić
mr.sc. Đurđica Ivančić
dr.sc. Radojka Kraljević
Nikica Mihaljević, prof.
dr. sc. Jasna Kudek Mirošević
Elvira Nimac, prof. psih.
Jasminka Patafta, prof. reh.
Davorka Schmidt, prof. reh
doc.dr.sc. Snježana Sekušak Galešev
prof.dr.sc. Zrinjka Stančić

NAMJENA EDUKACIJE
Edukacija je namijenjena osobama koje namjeravaju raditi kao pomoćnici u nastavi uz uvjet minimalno završenog četverogodišnjeg srednješkolskog obrazovanja.

CILJEVI EDUKACIJE ISKAZANI KOMPETENCIJAMA SUDIONIKA
- razlikovati i primijeniti osnovne principe odgoja i obrazovanja u inkluzivnim uvjetima
- provoditi i pružati podršku učenicima s teškoćama u obrazovanju i razvoju socijalnih vještina uz nadzor stručnjaka
- osiguravati inkluzivno okruženje za učenike s teškoćama u suradnji s učiteljem/nastavnikom i stručnim timom škole
- koristiti podršku mobilnog stručnog tima
- primijeniti mjere sigurnosti i pružiti prvu pomoć

METODE POUČAVANJA
Usmeno izlaganje, metoda razgovora, metoda praktičnog rada, metoda demonstracije

ORGANIZACIJA EDUKACIJE
Prostor OŠ Dr. Ante Starčevića, L. Mandića 55, Zagreb (Dubrava) za teorijsku nastavu i vježbe.
Praksa se provodi u osnovnim školama u Hrvatskoj, koje predstavljaju primjere dobre inkluzivne prakse, timskog rada i uspješnog uvođenja asistenata u nastavi.

OBLIK CERTIFICIRANJA
Upis zvanja pomoćnika u nastavi u radnu knjižicu polaznika.

BROJ POLAZNIKA
Najmanje 15 polaznika, a najviše 20 polaznika u jednoj edukacijskoj grupi.


Program osposobljavanja za obavljanje poslova pomoćnika u nastavi.pdf
 

Obrazac za prijavu

Učilište IDEM

Ilica 48, 10 000 Zagreb

  • Tel.: +385 1 48-70-070

  • uciliste.idem1@gmail.com

  • Radno vrijeme 9:00 - 17:00h (ponedjeljak - petak)