Termin edukacije: od 11.6.2021. do 13.6.2021.

Edukacija je namijenjena svim trenutno zaposlenim pomoćnicima u nastavi kao i onima koji namjeravaju raditi kao pomoćnici u nastavi. Edukacijom se stječu osnovne informacije o edukacijskom uključivanju potrebne za rad u odgojno-obrazovnoj ustanovi na podršci učenicima s teškoćama.

Uloga pomoćnika u nastavi predstavlja sudjelovanje u organizaciji inkluzivnog okruženja te okruženja pogodnog za socijalizaciju učenika s teškoćama. Sve navedeno zahtijeva od pomoćnika u nastavi osjetljivost na pitanje inkluzije, senzibilitet za rad s učenicima s teškoćama, ali i spremnost na učenje i unaprjeđivanje kompetencija.

Kroz predavanja i vježbe, pomoćnici u nastavi upoznaju se s osnovnim pojmovima, odgojno obrazovnim potrebama učenika s teškoćama, odgojno obrazovnom inkluzijom, oblicima inkluzivne potpore u hrvatskom školstvu, pravima učenika s teškoćama. Također se upoznaju se sa specifičnostima pristupa poučavanju učenika s teškoćama, razvijaju metode pružanja podrške u odgojno obrazovnom procesu te razvijanju socijalnih vještina učenika s teškoćama.

Učilište za obrazovanje odraslih – IDEM je prva ustanova koja djeluje na nacionalnoj razini na području obrazovanja svih sudionika odgojno obrazovnog procesa u radu s učenicima s teškoćama. Učilište kroz raznolike programe educira i osposobljava učitelje, odgajatelje, razne stručnjake i pomoćnike u nastavi za rad s djecom s teškoćama i tako aktivno sudjeluje u stvaranju i uvođenju novih standarda za ravnopravnost i uključivanje djece s teškoćama.

TEME:

 1. Osnovna načela obrazovanja učenika s teškoćama s naglaskom na inkluzivno obrazovanje
 2. Karakteristike učenika s teškoćama (sve vrste teškoća, s naglaskom na teškoće učenika uključenih u projekt)
 3. Podrška učenicima s teškoćama u odgojno – obrazovnom procesu i razvoju socijalnih vještina
 4. Suradnja s učiteljem/nastavnikom/stručnim timom škole/roditeljima i drugim učenicima
 5. Prava učenika s teškoćama

CILJEVI (polaznici edukacije će po završetku edukacije moći):

 • razumjeti načela uključivanja učenika s teškoćama te ulogu i zadaće pomoćnika u nastavi
 • razlikovati i nabrojati oblike potpore uključivanju učenika s teškoćama
 • razumjeti i opisati značajke razvoja djece s teškoćama
 • primijeniti metode rada s učenicima s poremećajem pažnje/hiperaktivnim
 • poremećajem te drugim učenicima ovisno o specifičnostima edukacijske grupe i dodatnim izbornim temama
 • pružiti potporu u izradi IOOP-a, razumjeti principe izrade IOOP-a
 • surađivati sa učenicima, učiteljima/nastavnicima i roditeljima u cilju socijalizacije i napretka učenika

METODE POUČAVANJA:

 • predavanja i vježbe, mentorirani rad polaznika, prikazi iz prakse

NOSITELJI EDUKACIJE
Edukacijski rehabilitatori, psiholozi i logopedi s višegodišnjim iskustvom u obrazovnoj inkluziji

NAMJENA EDUKACIJE
Edukacija je namijenjena osobama koje rade ili  namjeravaju raditi kao pomoćnici u nastavi

ORGANIZACIJA EDUKACIJE:
Online edukacije kroz tri dana putem Zoom video poziva u sljedećim termina:

 -petak 11.06.2021. od 16 do 21 sati
– subota 12.06.2021. od 9 do 15 sati
– nedjelja 13.06.2021. od 9 do 15 sati

OBLIK CERTIFICIRANJA:
Potvrda o odslušanoj edukaciji pomoćnika u nastavi od strane Učilišta za obrazovanje odraslih – IDEM

BROJ POLAZNIKA:
Najmanje 10, a najviše 20 polaznika u jednoj edukacijskoj grupi

CIJENA EDUKACIJE:
650,00 kn po polazniku

NAČIN PRIJAVE:

Zaprimili smo dovoljan broj prijava za edukaciju od 11. do 13.6. Iduće edukacije održat ćemo u srpnju i kolovozu, a termine edukacija objavit ćemo na našoj web stranici.

Kako bismo Vas kontaktirali ispunite Online prijavnica za edukaciju.