Prilika za novo zanimanje, posebno Vama koji koristite mjeru roditelj odgojitelj i razmišljate kako dalje!

U tijeku je upis nove grupe polaznika online programa osposobljavanja za pomoćnike u nastavi –upisi traju do 31. ožujka 2022 g. odnosno do popunjenja grupe polaznika.

Broj mjesta je ograničen, a dio je već popunjen ranijim upitima.

U skladu s novom organizacijom nastave i načinu provjere kompetencija u prilagođenim uvjetima COVID-19 i ove kao i prošle dvije godine nastavljamo s online osposobljavanjem pomoćnika u nastavi .

Održavanje online predavanja prilika je za sve kandidate diljem Hrvatske da se uključe. Teorijski dio nastave pratite iz svog doma prema dogovorenom rasporedu, a praktični dio se provodi u školama Vaše lokalne sredine, a  koje za to imaju uvjete.

Program je namijenjen svima Vama koji već radite kao pomoćnici u nastavi ili tek želite postati, uključujuću roditelje odgajatelje. Pomoćnik u nastavi jedna je od ključnih sastavnica u izgradnji inkluzivnog društva i okruženja pogodnog za socijalizaciju djece s teškoćama. Smatrate li da ste osjetljivi prema pitanjima inkluzije i senzibilizirani za rad s djecom s teškoćama, ali i spremni na stalno učenje i podizanje kompetencija tada je ovo zanimanje pravi izbor za Vas.

Predavanja će se održavati tijekom travnja, a tijekom svibnja i lipnja obavljat ćete praktičnu nastavu u školi.

Promotivna cijena online edukacije 3.800,00kn, a svaki polaznik dobiva Priručnik za pomoćnike u nastavi čiji autori su i autori ovog programa osposobljavanja.

Verificirani program osposobljavanja za obavljanje poslova pomoćnika/-ce u nastavi u radu s učenicima s teškoćama uz upis zvanja u e-radnu knjižicu.

TRAJANJE EDUKACIJE: 232 sati (124 sati teorijske nastave i 108 sati praktične nastave)

OBVEZNI PREDMETI:

 • Odgojno-obrazovno uključivanje
 • Školska organizacija, sustavi i procedure
 • Osnove razvoja djeteta i učenja
 • Komunikacija u školi
 • Podrška u učenju
 • Zdravstvena zaštita
 • Praktična nastava

IZBORNI PREDMETI:

 • Podrška u ponašanju
 • Strategije poučavanja pismenosti
 • Strategije poučavanja matematike
 • Asistivna tehnologija u poučavanju

Svaki polaznik odabire dodatno dva predmeta od mogućih izbornih predmeta koji se polaznicima prezentiraju na početku edukacije.

NOSITELJI EDUKACIJE
Sveučilišni profesori i stručnjaci s minimalno pet godina iskustva u inkluzivnoj edukaciji ili na rukovodećim mjestima u odgojno-obrazovnim organizacijama s cjeloživotnim obrazovanjem iz inkluzivne edukacije i objavljenim radovima iz relevantnih područja.

NAMJENA EDUKACIJE
Edukacija je namijenjena osobama koje rade ili  namjeravaju raditi kao pomoćnici u nastavi

CILJEVI EDUKACIJE ISKAZANI KOMPETENCIJAMA SUDIONIKA

– razlikovati i primijeniti osnovne principe odgoja i obrazovanja u inkluzivnim uvjetima
– provoditi i pružati podršku učenicima s teškoćama u obrazovanju i razvoju socijalnih vještina uz nadzor stručnjaka
– osiguravati inkluzivno okruženje za učenike s teškoćama u suradnji s učiteljem/nastavnikom i stručnim timom škole
– koristiti podršku mobilnog stručnog tima
– primijeniti mjere sigurnosti i pružiti prvu pomoć

METODE POUČAVANJA
Usmeno izlaganje, metoda razgovora, metoda praktičnog rada, metoda demonstracije

OBLIK CERTIFICIRANJA
Upis zvanja pomoćnika u nastavi u radnu knjižicu polaznika.

BROJ POLAZNIKA
Najmanje 15 polaznika u jednoj edukacijskoj grupi.

S vašim pitanjima obratite nam se na mail uciliste.idem1@gmail.com ili telefon 099 269 8494.

Popunjenu prijavnicu molimo pošaljite na našu e-mail adresu.