Učilište IDEM

Cilj djelovanja Učilišta IDEM je razvoj modela inkluzivnog odgoja i obrazovanja.

Učilište IDEM

Cilj djelovanja Učilišta IDEM je razvoj modela inkluzivnog odgoja i obrazovanja

Učilište IDEM

Cilj djelovanja Učilišta IDEM je razvoj modela inkluzivnog odgoja i obrazovanja

Edukacija Učilišta IDEM

Edukacije za pomoćnike u nastavi

Edukacija je namijenjena svim trenutno
zaposlenim pomoćnicima u nastavi kao i
onima koji namjeravaju raditi kao
pomoćnici u nastavi.

Program osposobljavanja pomoćnika
u vrtiću u radu s djecom s teškoćama

Edukacija je namijenjena svim trenutno
zaposlenim pomoćnicima u vrtiću kao i onima koji
namjeravaju raditi kao pomoćnici u vrtiću.

Edukacije za učitelje/nastavnike i stručne suradnike osnovnih i srednjih škola

Fokus edukacije je na osobnom rastu i razvoju kroz obradu relevantnih tema za kvalitetan odgoj i obrazovanje ne samo učenika s teškoćama, već učenika općenito.

Edukacija odgojitelja i stručnih suradnika predškolskih ustanova za inkluzivni odgoj

Edukacija je osmišljena za sve odgajatelje predškolske djece i stručne suradnike predškolskih ustanova s ciljem poticanja rane intervencije i razvoja inkluzije u predškolskom odgoju.

Edukacija članova mobilnih stručnih timova/tranformacija posebnih ustanova

Cilj kvalitetne inkluzije jest transformacija posebnih ustanova u referalne centre/centre potpore redovnim odgojno obrazovnim ustanovama.
.

Novosti

Upisi u tijeku – EDUKACIJA ZA POMOĆNIKE U NASTAVI – 20 sati

Upisi u tijeku – EDUKACIJA ZA POMOĆNIKE U NASTAVI – 20 sati

Novi termin edukacije: od 03.11.2023. do 05.11.2023.! UPISI TRAJU DO 02.11. PA POŽURITE S PRIJAVAMA ZA OVU EDUKACIJU! Nastavljamo s online edukacijama za pomoćnike u nastavi, kako uvodne od 20 sati, tako i edukacije za osposobljavanje pomoćnika u nastavi kao novo...

Upisi u tijeku – EDUKACIJA ZA POMOĆNIKE U NASTAVI – 20 sati

Upisi u tijeku – EDUKACIJA ZA POMOĆNIKE U NASTAVI – 20 sati

Novi termin edukacije: od 25.08.2023. do 27.08.2023.! UPISI TRAJU DO 23.08. PA POŽURITE S PRIJAVAMA ZA OVU EDUKACIJU! Nastavljamo s online edukacijama za pomoćnike u nastavi, kako uvodne od 20 sati, tako i edukacije za osposobljavanje pomoćnika u nastavi kao novo...

Obavijest o novim edukacijama

Uz već postojeće, imamo i tri nove edukacije - dadilje, gerontodomaćice i njegovatelji. Program osposobljavanja za poslove dadilje Što ćete naučiti: Zaštita na radu i prva pomoć Organizacija rada Komunikacijske vještine Osnovna psihosocijalna obilježja djeteta Osnove...