1.Izazovi nastave na daljinu

Dok cijeli svijet traži optimalan način nošenja sa epidemijom COVID-19, odgovorni za obrazovanje u svim zemljama suočavaju se s teškim i izuzetno odgovornim odlukama. Tako je i u Hrvatskoj 13. ožujka ove godine, donesena odluka o prekidu nastave u školama, a obrazovanje u Hrvatskoj  trebalo se u vrlo kratkom vremenu transformirati u obrazovanje na daljinu.

Zahvaljujući Školi za život koju provodi MZO, koja je već bila u tijeku i razvijala nove digitalne obrazovne forme i sadržaje, Hrvatska je među prvima u svijetu spremno krenula u veliki izazov škole na daljinu. Naravno to je novi i nepoznati izazov, kao što i izazov nepoznatog uzročnika epidemije i odnosi se na sve odgovorne u organizaciji i provođenju  obrazovanja na nacionalnoj, regionalnoj i lokalnoj razini. O tome što znači prijelaz na isključivo on-line poučavanje učiteljima, što je gotovo u cjelini promijenilo način rada, nije niti potrebno isticati. Roditelji su dobili, posebno na osnovnoškolskoj razini, znatno veću ulogu u procesu učenja njihove djece.

 A tek što to znači svim učenicima u Hrvatskoj uz uvjete života s prisustvom ugroze COVID -19.

2. Nastava na daljinu i podrška pomoćnika u nastavi

Ovdje ćemo se usmjeriti na  obrazovanje učenika s teškoćama, od kojih je većina uključena u redovne škole zajedno s drugim učenicima. Znatan broj njih uspješno se obrazuje zahvaljujući upravo podršci koju im pružaju pomoćnici u nastavi.

Učilište za obrazovanje odraslih IDEM koje ima u fokusu inkluzivno obrazovanje. Od početka uvođenja pomoćnika u nastavi vodi računa, putem kreiranja i razvoja njihovog osposobljavanja za tu ulogu, da ishodi njihove edukacije budu na razini pomoćnika osposobljenih u državama s razvijenim inkluzivnim obrazovanjem. Stoga smo i u ovoj novoj situaciji za koju nisu niti pomoćnici, kao niti drugi obrazovni djelatnici, osposobljeni u dovoljnoj mjeri, odlučili pružiti ovim putem podršku. Ona, naravno, može biti korisna i roditeljima, ali i obrazovnim djelatnicima.

3. Uloga pomoćnika u nastavi u inkluzivnom obrazovanju

Prema Pravilniku o pomoćnicima u nastavi i stručnim komunikacijskim posrednicima (2018),  pomoćnik u nastavi je „osoba koja pruža neposrednu potporu učeniku tijekom odgojno-obrazovnoga procesa u zadacima koji zahtijevaju komunikacijsku, senzornu i motoričku aktivnost učenika, u kretanju, pri uzimanju hrane i pića, u obavljanju higijenskih potreba, u svakodnevnim nastavnim, izvannastavnim i izvanučioničkim aktivnostima, a sve prema izrađenom programu rada prema utvrđenim funkcionalnim sposobnostima i potrebama svakoga pojedinog učenika te uputama učitelja/nastavnika, stručnih suradnika škole, odnosno stručnoga tima.

Od kad je započela nastava na daljinu, svjedoci smo pitanja koja se postavljaju o ulozi pomoćnika u nastavi u tom transformiranom obliku nastave. U odgovoru MZO od 28.3.2020. stoji: „Od pomoćnika u nastavi se ne očekuje da radi s učenicima na daljinu s obzirom na to da oni pružaju neposrednu potporu učeniku tijekom odgojno-obrazovnoga procesa u zadacima ….“ među kojima su svakodnevne nastavne izvannastavne i izvan učioničke aktivnosti (op. autora). S druge strane činjenica je da i učitelji i nastavnici u školi izvode nastavu i druge oblike neposrednoga odgojno-obrazovnog rada s učenicima ( Pravilnik o tjednim radnim obvezama učitelja i stručnih suradnika, čl.2. NN,34/2014), sve ono što je potrebno u procesu poučavanja, a sada im je umjesto u učionici škole, radno mjesto u školi na daljinu. Ako je još nekome upitno mogu li se učenici s teškoćama također uključiti  kao i ostali u ovaj novi oblik nastave, neka pogleda stranicu Srednje škole – Centra za odgoj i obrazovanje Zagreb, posebne škole za učenike s pretežito intelektualnim teškoćama www.ss-czoio.hr.

Pozovemo li se na rezultate istraživanja o ulozi pomoćnika u nastavi u svijetu i kod nas (u IV Dostupni izvori informacija), jasno je da je najčešće nastavnicima potrebna pomoć u procesu učenja učenika s teškoćama, što najčešće pomoćnici i rade. Potrebno je razlikovati osobne pomoćnike od pomoćnika u nastavi, jer pomoćnik u nastavi ima ulogu pomagati učitelju da bi učenici kojima je to potrebno ostvarili  ishode procesa nastave. Važno je znati da su pomoćnici u nastavi u Hrvatskoj sa završenim  Programom osposobljavanja za obavljanje poslova pomoćnika u nastavi, stekli sva potrebna znanja koja imaju i pomoćnici u drugim zemljama za pružanje podrške u nastavnom procesu.

4. Osvrt na podršku pomoćnika u nastavi  tijekom COVID-19 krize

Koliko nam je poznato svi pomoćnici u nastavi financirani iz ESF programa imaju osiguranu plaću u periodu nastave na daljinu i nije im izrijekom zabranjeno da pružaju neki oblik podrške na daljinu učenicima s teškoćama. Stoga je Učilište za obrazovanje odraslih IDEM zatražilo nakon 2 tjedna nastave na daljinu od pomoćnika educiranih u Učilištu (20 satni program ili Program osposobljavanja pomoćnika) da navedu pružaju li i kako podršku učenicima na daljinu, odnosno kako se snalaze u podršci učeniku.

Evo nekoliko odgovora :

Čujem  se redovito  preko mobitela s učenicom i njenom  majkom.  razgovaramo o školi, obavezama. Majka radi s učenicom gradivo, a ja sam im  potpora. Ujedno ako ima nekih nejasnoća, prodiskutiramo. Mislim da bi bilo dobro da i ja imam pristup on line školi, pa da budem u toku praćenja nastave“.

 „Dobila sam svoj račun na Yammeru i sudjelujem u radu s profesorima i učenicima. S učenikom sam u svakodnevnoj komunikaciji, zajedno pratimo gradivo i kontroliram rješavanje zadataka.

„Škola mi je osigurala lozinku, zahvaljujući kojoj imam nesmetan kontakt i informacije.”

„Svakodnevno pratim učenikove obveze koje mi šalje razredna učiteljica te preko telefona komuniciram s učenikom i njegovom majkom. Škola je napravila sve u svojoj nadležnosti.“

„Škola mi nije osigurala mogućnost sudjelovanja u podršci na daljinu jer ne znaju kako. Dok se nešto ne riješi po tom pitanju, čekam u neizvjesnosti.“

„Trenutačno funkcioniramo na način učitelj-pomoćnik-roditelj. Učiteljica daje radne zadatke, ja ih provodim objašnjavanjem roditeljima na koji način da ih sprovedu i kako da se učeniku prezentiraju.“

Dobivena je i  poruka  „proslijediti informaciju u MZO da je moguć rad pomoćnika u nastavi na daljinu, kao i nastavnika. Priznajem da je to kod tjelesnih oštećenja teže, ali ne i nemoguće“.

„Unatoč otežavajućim okolnostima, drago mi je što radim s učenikom jer smatram da bez pomoći asistenta učenik ne bi mogao savladati zadano gradivo. Isto tako, mislim da mu pružam dodatni osjećaj sigurnosti.“

Činjenica je da niti oprema pomoćnika najčešće nije idealna, ali unatoč toga uspostavili su podršku.

Očito su u odnosu na ulogu pomoćnika u nastavi i dostupnost obrazovanja učeniku s teškoćama različito reagirali i osnivači i same škole.

5. Podrška Učilišta za obrazovanje odraslih IDEM

Temeljem potreba iskazanih u povratnim informacijama naših bivših polaznika edukacija,  Učilište je odlučilo osnovati Tim za podršku pomoćnicima u nastavi. Stručnjaci Tima će biti dostupni pomoćnicima u slučajevima kad im je nedostupan stručnjak škole za didaktičko-metodičku podršku u nastavi učenicima s teškoćama – edukacijski rehabilitator ili stručnjak za psihološku podršku – psiholog.” Tim će djelovati u prvoj fazi za vrijeme održavanja škole na daljinu, volonterskim radom naših stručnjaka.

Na stranici Učilišta objavljivati će se  upute za rad i odgovori na pitanja, a odgovarati će Tim podrške, koji će po potrebi biti i proširen. Pomoćnici u nastavi mogu se slobodno obratiti na e-mail adrese (u nastavku teksta) te će dobiti odgovor od stručnjaka Tima.

PODRŠKA POMOĆNIKA UČENIKU U NASTAVI NA DALJINU

Kako u novonastalim okolnostima na najbolji mogući način pružiti podršku učenicima s teškoćama s kojima su neposredno radili u nastavi?

Nastava na daljinu postavlja pred pomoćnika u nastavi fleksibilnost i određene zadaće:

1. Uspostava komunikacije s učenikom, roditeljem i učiteljem

2. Upoznavanje sa sadržajima, aktivnostima i zadacima koji se pred učenika postavljaju.

3. Pružanje podrške učeniku u učenju, provođenju aktivnosti i rješavanju zadataka

4. Razmjena povratnih informacija s učenikom, učiteljem i roditeljem.

1. Uspostava komunikacije s učenikom, roditeljem i učiteljem

Slika 1. Model podrške pomoćnika u nastavi na daljinu

Uspostava i održavanje komunikacije izuzetno je bitna za sve sudionike odgojno-obrazovnog procesa bez obzira putem kojeg medija će se ona u početnoj fazi uspostaviti (telefona, mobitela, putem poruka na raznim mrežama, mailom, video pozivima, Skype-a, Messangera ili na neki drugi mogući način.

Značajno je da se komunikacija s učenikom nastavi, odnosno ukoliko je prekinuta što prije uspostavi, kako bi učenik održao sigurnost i motivaciju u učenju na koju je pomoćnik imao utjecaja. Pomoćnik i učenik uvijek izgrade način komunikacije u kojoj se oni najbolje razumiju čime se djeluje poticajno na učenika bilo u uspješnijeg učenja, bilo u smislu određenog raspoloženja ili emotivnog stanja.

Uspostava komunikacije s učiteljem je važna kako bi pomoćnik u nastavi od učitelja dobio sve važne informacije o načinima i rasporedu  provođenja nastave, dostupnosti sadržaja za učenje, planiranim aktivnostima i zadacima kako bi se temeljem zajedničkih dogovora pripremio za podršku. Učitelj i pomoćnik najbolje znaju kakva je potpora učeniku značajna i moguća s obzirom na njegove potrebe. Pri tome je važno znati kakvo je učenikovo ukruženje i mogućnosti učenja u odnosu na raspoloživost medija u čemu će potpunu informaciju dati roditelj.

Komunikacija s roditeljem je u uvjetima nastave na daljinu neophodna je kako bi se što bolje razumjelo okruženje u kojem se učenik nalazi, mogućnosti učenja te uspostavio raspored i način rada s učenikom putem određenog ili određenih medija uz potrebnu podršku roditelja.

2.Upoznavanje sa nastavnim sadržajima, aktivnostima i zadacima za učenika.

Kako bi se što kvalitetnije pripremio za podršku potrebno je da pomoćniku bude poznat sadržaj, aktivnosti i zadaci koje učenik treba obraditi. Koje su mu mogućnosti dogovorit će s učiteljem i sukladno tim dogovorima nadalje s učenikom odnosno roditeljem.

Ovisno o dostupnosti pomoćnik u nastavi može pratiti: nastavu na TV za učenike određenog razreda, biti uključen u virtualnu učionicu, pratiti nastavu na Yammeru, može pogledati prezentacije na stranicama MZO-a (pod nazivom:Nastava na daljinu), snimke na Youtube-u od učitelja dobivati materijale putem e-maila ili društvenih mreža, ali i od roditelja ili samih učenika.

U trenutačnoj situaciji potrebna je fleksibilnost pomoćnika u nastavi, iako bi najpoželjnije bilo da svi pomoćnici imaju iste, optimalne uvjete te da se zbog samih učenika (posebno učenika s poremećajima iz spektra autizma) podržava ustaljen raspored sati.

Prema sadržajima, aktivnostima, odnosno zadacima za učenika pomoćnik u nastavi planira najbolje načine svoje podrške ovisno o potrebama učenika i mogućnostima rada putem određenih medija za ostvarivanje podrške na daljinu.

3. Pružanje podrške učeniku u učenju, provođenju aktivnosti i rješavanju zadataka

Pružanje podrške u učenju na daljinu je zahtjevan zadatak koji ovisi o potrebama učenika i  medijsko-komunikacijskim mogućnostima koje se mogu odnositi na komunikaciju putem telefona, mobitela, poruka na raznim mrežama, maila, video poziva, Skype-a, Messenger-a ili na neki drugi mogući način koji pomoćniku omogućava praćenje i usmjeravanje rada učenika na daljinu. Pri tome je važno poticati samostalnost učenika i usmjeriti se na:

 • Podržavanje kognitivnih strategije učenja, izvođenja aktivnosti i zadataka

podrazumijeva putem pitanja i potpitanja navoditi učenika na izradu plana i ključne odrednice pri realizaciji učenja, provođenja zadane aktivnosti ili rješavanja zadataka i u tome mu u tome pomagati sukladno učenikovim potrebama:

 • Koji sadržaj, aktivnost, zadatak trebam/š učiti, provesti?
 • Razumijem/š li uputu, što trebam/š raditi?
 • Što mi/ti sve treba za učenje, izvođenje aktivnosti, rješavanja zadatka?
 • Što m/tii je poznato, što mi je nepoznato?
 • Kako ću/ćeš učiti, provesti aktivnost, rješavati zadatak? Kojim redom?
 • Što ću/ćeš učiniti prvo? kako ću/ćeš to učiniti? S čime?
 • Razumijem/š li sadržaj, zadatak?
 • Što ne razumijem/š? Što trebam/š učiniti da bolje razumijem/š?
 • Znam/š li što je bitno u sadržaju, zadatku?
 • Kako ću/ćeš odrediti što je bitno?
 • Kako ću/ćeš što bolje zapamtiti sadržaj učenja?
 • Kako ću/ćeš provjeriti jesam li dobro naučio, odradio zadatak?
 • Što trebam/š promijeniti?
 • Kako sam/si zadovoljan učinjenim?

 • Potpora u aktivnostima odnosi se na podržavanje rada učenika kako bi aktivnost/zadatak samostalno obavio uz neophodnu podršku i usmjeravanje

Može se odnositi na aktivnost koju učenik ne može izvesti ili ima problem da ju izvede, primjerice podrška za učenike s motoričkim oštećenjima, oštećenjima vida, intelektualnim teškoćama, učenicima s PSA, disleksijom:

 • traženje ili otvaranje potrebnih poveznica
 • pronalaženje tekstova, slika, ili drugih sadržaja na poveznicama
 • izrada rasporeda rada
 • čitanje određenog teksta
 • opisivanje slika, grafikona, karata i sl
 • obilježavanje ključnih odrednica

Potpora se može odnositi na poticaje koji će doprinijeti boljem snalaženju u sadržajima učenja, njihovom razumijevanju kao i rješavanju zadatka, primjerice:

 • upućivanje u nalaženje poveznica, način korištenja digitalnih alata 
 • provjera razumijevanja, dodatno pojašnjavanje pojmova
 • pojašnjavanje naputaka
 • usmjeravanje na učenje po manjim cjelinama
 • poticanje na traženje bitnog
 • usmjeravanje i podsjećanje na učinkovite načine ponavljanja
 • poticanje na samopropitivanje, povezivanje novih i starih sadržaja
 • pomoć u izradi kognitivnih mapa, shema, slika (pitanja i potpitanja)
 • usmjeravanje izvođenja aktivnosti/zadatka po koracima
 • podsjećanje na pravila, definicije, postupak rada, učeno gradivo
 • davanje primjera, podsjećanje na situacije iz života, predočavanje
 • usmjeravanje na moguće pogreške u riješenim zadacima
 • poticanje na samokontrolu točnosti uratka
 • poticanje i vraćanje na aktivnost

4. Razmjena povratnih informacija s učenikom, učiteljem i roditeljem.

Od učenika je važno dobiti povratnu informaciju kako su se osjećali u zajedničkom radu, što im je bilo lako, a što teško, što im je bilo zabavno, što bi voljeli da je drugačije. Učenicima treba dati povratnu informaciju o tome kako su radili i na što se od njih očekuje u daljnjem radu, svakako ih pohvaliti za realni trud.

Roditeljima je potrebno reći kakvi su učenici bili pri pružanju podrške, obratiti im pozornost na utjecaj okruženja ukoliko je potrebno i po mogućnosti podržavati određeno vrijeme rada.

Učitelje je potrebno informirati o samostalnom učenju učenika, o teškoćama na koje se nailazilo jer su one učitelju orijentir za pripremu budućih sadržaja i zadataka.

   PODRŠKA POMOĆNIKA  I UVJETI ZA RAD

1. Podrška pomoćnika u nastavi koji nisu uključeni u virtualnu učionicu

Pomoćnici u nastavi koji nisu uključeni u virtualne učionice, bilo bi poželjno da podršku učenicima pružaju putem ostalih digitalnih medija i aplikacija te dostupnih IKT alata. Iz iskustva pomoćnika u nastavi koji pružaju podršku na daljinu prepoznati su različiti načini pružanja podrške učeniku, ali i roditeljima učenika koji pružaju podršku kod kuće.

Pomoćnici putem različitih aplikacija na svojim mobilnim uređajima, računalu, laptopu pružaju podršku učeniku u praćenju i svladavanju svakodnevnih školskih zadataka.

Mogućnosti pružanja podrške:

 • Svakodnevna suradnja i dijeljenje materijala s učiteljima (priprema individualiziranih nastavnih materijala  – po naputcima učitelja, podrška u razmjeni materijala između učenika i učitelja i dr.)

 • Svakodnevna komunikacija s učenikom:

podrška u rješavanju domaće zadaće,

podrška u praćenju nastavnih sadržaja (usmjeravanje u radu, isticanje bitnog)

podsjećanje na rok predaje zadaće,

priprema bilješki u dogovoru s učiteljem

podsjećanje na označavanje objava učitelja od strane učenika, kako bi učitelj vidio da učenik prati objave (virtualna učionica)

 • Komunikacija s roditeljem (aplikacije, tehnička podrška, podrška u kreiranju rasporeda dnevnih aktivnosti, podrška u motivaciji pri radu i dr)
 • Tehnička podrška (podrška učenicima i roditeljima u instalaciji i korištenju aplikacija, podrška u Internet vezi, printanje, skeniranje, fotografiranje, podrška u koracima korištenja aplikacija učenicima i dr.)
 • Dodatne mogućnosti komunikacije: Yammer, Teams, Zoom, Skype, Messanger, e-mail, WhatsApp, Viber i dr.
 • Praćenje nastave na daljinu putem televizije (Škola za život).

2.Podrška pomoćnika u nastavi u virtualnoj učionici

Pomoćnici koji su uključeni u rad virtualne učionice imaju uvid u sadržaje koje kreiraju učitelji. U virtualnoj učionici svakodnevno se ažuriraju nastavni sadržaji koji prate nastavne jedinice školskih predmeta. Nastavne jedinice prikazane su u datoteci kao prezentacija ili video link. Domaće zadaće učenik rješava u Microsoft Wordu, zadatke koje je učitelj unaprijed pripremio. Zapisan sadržaj domaće zadaće u bilježnici, učenik fotografira i pošalje učitelju.

DOSTUPNI IZVORI INFORMACIJA

 • Praćenje i pregled dostupnih nastavnih sadržaja na web stranici Škola za život (MZO)

https://skolazazivot.hr/en/

 • Didaktičko-metodičke upute za prirodoslovne predmete i matematiku za učenike s  teškoćama

https://edutorij.e-skole.hr/share/page/document-details?nodeRef=workspace://SpacesStore/17d413fe-dce4-4e95-80f6-7f67433c6e4b

 • Srednja škola – Centar za odgoj i obrazovanje Zagreb

http://ss-centar-odgojiobrazovanje-zg.skole.hr/

Tim za podršku Učilišta IDEM

prof.dr.sc. Ljiljana Igić, psiholog-psihoterapeut, edukacijski rehabilitator – za organizacijska pitanja i komunikaciju pomoćnika s roditeljima i školskim djelatnicima

 dr.sc. Đurđica Ivančić, edukacijski rehabilitator – za didaktičko metodička pitanja

 Klara Matejčić, mag.rehab.educ., edukacijski rehabilitator – za didaktičko metodička pitanja

Kako postaviti upit Učilištu?

Sve upite za podršku možete poslati na sljedeće adrese elektroničke pošte:

Primjer 1.

Pitanje:

„Matematika nam je najveći problem. Nastavnica mu je dala primjere riješenih zadataka, još u vrijeme trajanja nastave u školi, a ja mu šaljem primjere i objašnjavam način rješavanja.“

Upute:

 • obavezna kontinuirana suradnja s učiteljem u svrhu primjera zadataka za vježbanje
 • učitelj priprema zadatke
 • daje pomoćniku upute i riješene primjere koje će pomoćnik vježbati s učenikom
 • koristiti postupke individualizacije i strategije učenja prema potrebama učenika

Primjer 2.

Pitanje:

„Možda da predložite na koji još adekvatan način pomoći učeniku. Prvi puta se nalazim u ovoj situaciji, podrška na daljinu. Puno je jednostavnije sjediti s učenikom i raditi.“

Upute