Edukacije za učitelje/nastavnike i stručne suradnike osnovnih i srednjih škola

Fokus edukacije je na osobnom rastu i razvoju kroz obradu relevantnih tema za kvalitetan odgoj i obrazovanje ne samo učenika s teškoćama, već učenika općenito.

Edukacija za inkluzivni odgoj i obrazovanje - 80 sati

 

Za sve učitelje predmetne i razredne nastave te nastavnike srednjih škola, koji nose najveću odgovornost u procesu inkluzije. Fokus edukacije je na osobnom rastu i razvoju kroz obradu relevantnih tema za kvalitetan odgoj i obrazovanje ne samo učenika s teškoćama, već učenika općenito. Prvenstveno je namijenjena svima koji se žele osjećati dobro u svojoj profesionalnoj ulozi te kompetentno voditi proces odgoja i obrazovanja.

TEME:

 • Individualne razlike/ teškoće/ invaliditet
 • Komunikacija
 • Emocije i slika o sebi
 • Potrebe, motivacija, ponašanje
 • Didaktičko metodički postupci/ IOOP
 • Didaktičko metodički postupci/ ADHD/
 • Darovitost
 • Postupak s konfliktom
 • Vrednovanje i ocjenjivanje
 • Suradnja s roditeljima
 • Krizne situacije i stres

Nositelji edukacije (predavači):
– sveučilišni profesori
– stručni suradnici i praktičari

Namjena edukacije:
– edukacija je namijenjena svim učiteljima predmetne i razredne nastave te nastavnicima srednjih škola
– fokus edukacije je na osobnom rastu i razvoju kroz obradu relevantnih tema za kvalitetan odgoj i obrazovanje ne samo učenika s teškoćama već učenika općenito
– prvenstveno je namijenjena svima koji se žele osjećati dobro u svojoj profesionalnoj ulozi te kompetentno voditi proces odgoja i obrazovanja

Metode poučavanja:
– predavanja, radionice, samostalni rad polaznika, prikazi iz prakse, praktična nastava u redovnim odgojno obrazovnim ustanovama
– edukacija se provodi kroz 10 susreta, svaki susret u trajanju 8 sati- tijekom svakog susreta obrađuje se jedna tema

-trajanje edukacije: 80 sati

Organizacija edukacije:
– po dogovoru s naručiteljem, edukaciju je moguće organizirati u mjestu i prostoru naručitelja edukacije ili u prostorima Učilišta

Oblik certificiranja:
– potvrda Učilišta za obrazovanje odraslih – IDEM i nadležne Agencije o uspješno završenoj edukaciji za inkluzivnog učitelja/nastavnika

Završni ispit:
– svaki polaznik edukacije dužan je izraditi završni rad prema točno određenoj formi te kroz rad prikazati kompetencije stečene tijekom edukacije i inkluzivni način promišljanja o odgoju i obrazovanju

Broj polaznika:
– najviše 18 polaznika u jednoj edukacijskoj grupi

Cijena edukacije: troškovnik temeljem upita naručitelja edukacije

Tematska predavanja i radionice

Tematska predavanja i radionice korisni su svim sudionicima odgojno-obrazovnog procesa: odgojiteljima i pomoćnicima, nastavnicima i učiteljima osnovnih i srednjih škola s ciljem unaprjeđenja kompetencija i podizanja kvalitete rada s djecom i mladima s teškoćama.

Predavanja/radionice koje nudimo su:

1. Djeca s teškoćama u razvoju i inkluzivni školski/predškolski odgoj i obrazovanje

Cilj je radionice razviti odnos prihvaćanja različitosti kod odgojno-obrazovnih djelatnika. Svako dijete za zdravi razvoj treba imati osjećaj pripadanja i prihvaćenosti u svojoj grupi/razredu. Odgojitelj/nastavnik ima ključnu ulogu u razvoju atmosfere prihvaćanja u grupi/razredu na što utječe vlastiti stav samih djelatnika. Radionica pruža putem osobnog iskustva polaznika suočavanje s vlastitim stavovima i pomaže u profiliranju odgojno-obrazovnih djelatnika u inkluzivne odgajatelje/nastavnike.

2. Didaktičko metodički postupci / IOOP

Cilj radionice je upoznavanje s pristupom poučavanju učenika s posebnim potrebama i to od utvrđivanja potreba učenika, izrade individualnog plana i programa do procjene napretka učenika. Pristup također pomaže radu s ostalim učenicima u školi.

3. Didaktičko metodički postupci / ADHD

Radionica je namijenjena boljem upoznavanju potreba učenika s ADHD i s individualiziranim pristupom njihovom poučavanju na obrazovnom i odgojnom području.

4. Suradnja učitelja/nastavnika/odgojitelja i pomoćnika usmjerena odgojno obrazovnim potrebama djeteta

Radionicom se polaznici upoznaju s principima suradnje i načinom djelovanja tima u praćenju potreba djeteta/učenika, organiziranju potpore djeci/učenicima, izradi programa i drugim pitanjima važnim za učinkovito funkcioniranje odgojno/obrazovne ustanove

5. Suradnja s roditeljima

Radionica upoznaje odgojno-obrazovne djelatnike s procesom prilagodbe roditelja na postojanje teškoće djeteta, s njihovim reakcijama povezanim s doživljajem te postupcima za uspostavljanje dobre suradnje s roditeljima.

6. Krizne situacije i stres

Radionica upoznaje odgojno-obrazovne djelatnike s opasnostima koje izaziva krizna situacija i stres, s načinima suočavanja sa stresom te aktivnostima koje ublažavaju napetost izazvanu kriznom situacijom.

7. Komunikacija

Cilj radionice je usvajanje znanja i vještina o pravilnoj komunikaciji, koja omogućuje bolje razumijevanje i prihvaćanje potreba djece i učenika s naglaskom na potrebe djece i učenika s teškoćama.

8. Postupak s konfliktom

U radu s djecom odgojiteljima i nastavnicima važno je poznavanje djetetovih frustracija i obrambenih mehanizama da bi bolje razumjeli njegovo. Tako neko ponašanje može biti odraz djetetove frustracije, a nastavnik ga može smatrati neprihvatljivim ponašanjem koje je potrebno kazniti. Ukoliko se prepozna uzrok, nastavnik će usmjeriti svoju aktivnost u pomaganje učeniku da riješi konflikt koji je doveo do određenog ponašanja.

10. Emocije i slika o sebi

Radionica pomaže odgojno-obrazovnim djelatnicima u osobnom razvoju da bolje upoznaju sami sebe kao i da razviju vještine kako imati bolju sliku o samom sebi, što je osnova za bolje poznavanje emocija djece i doprinos razvoju pozitivne slike o sebi kod djece.

11. Potrebe, motivacija i ponašanje

Radionica informira o važnosti potreba djece i njihovog uvažavanja te o ulozi potreba u razvoju motivacije za učenje. Cilj je također upoznavanje ponašanja djece kao rezultante interakcije učitelja i učenika te uloge životnog konteksta učenika i specifičnosti teškoća u razvoju na ponašanje.

12. Rad u grupi i s grupom

Kompleksna uloga odgojitelja/nastavnika sadrži i ulogu vođe grupe-razreda te je cilj radionice upoznavanje s dinamikom grupe i metodama razvoja dobre atmosfere grupe, poticanje empatije i podrške među vršnjacima.

NOSITELJI TEMATSKIH RADIONICA (PREDAVAČI)

– sveučilišni profesori
– stručni suradnici i praktičari

Trajanje jedne radionice: dva sata ili četiri sata (četverosatna radionica može biti organizirana u jednom terminu ili dva termina po dva sata)

NAMJENA TEMATSKIH RADIONICA

– tematske radionice namijenjene su svim učiteljima razredne i predmetne nastave te nastavnicima srednjih škola

METODE POUČAVANJA

– predavanja, radionice, samostalni rad polaznika, prikazi iz prakse

ORGANIZACIJA TEMATSKIH RADIONICA

– po dogovoru s naručiteljem, tematsku radionicu je moguće organizirati u mjestu i prostoru naručitelja radionice; prostorima Učilišta

OBLIK CERTIFICIRANJA

– potvrda Učilišta za obrazovanje odraslih – IDEM o odslušanoj tematskoj radionici

BROJ POLAZNIKA

– najmanje 10, a najviše 40 polaznika u jednoj edukacijskoj grupi

Zainteresirani za edukaciju ili tematske radionice?

Kontaktirajte nas na uciliste.idem1@gmail.com