Edukacije za pomoćnike u nastavi

Edukacija je namijenjena svim trenutno zaposlenim pomoćnicima u nastavi kao i onima koji namjeravaju raditi kao pomoćnici u nastavi.

Edukacije za pomoćnike u nastavi

Edukacija je namijenjena svim trenutno zaposlenim pomoćnicima u nastavi kao i onima koji namjeravaju raditi kao pomoćnici u nastavi.

Uvođenje u rad pomoćnika u nastavi - 20 sati
Ova edukacija se izvodi za individualne polaznike, ali i kao aktivnosti europskih projekata financiranih iz Europskog socijalnog fonda – Operativni program: Razvoj ljudskih potencijala.

Edukacija je namijenjena svim trenutno zaposlenim pomoćnicima u nastavi kao i onima koji namjeravaju raditi kao pomoćnici u nastavi. Edukacijom se stječu osnovne informacije o edukacijskom uključivanju potrebne za rad u odgojno-obrazovnoj ustanovi na podršci učenicima s teškoćama.

Uloga pomooćnika u nastavi predstavlja sudjelovanje u organizaciji inkluzivnog okruženja te okruženja pogodnog za socijalizaciju učenika s teškoćama. Sve navedeno zahtjeva od pomoćnika u nastavi osjetljivost na pitanje inkluzije, senzibilitet za rad s učenicima s teškoćama, ali i spremnost na učenje i unaprjeđivanje kompetencija. Kako bi pomoćnik u nastavi bio upoznat s radom u redovnim odgojno obrazovnim ustanovama, nužno je da prođe edukaciju koja ga osposobljava za ispravan pristup ulozi pomagača u nastavi

Kroz 10 sati predavanja i 10 sati vježbi, pomoćnici u nastavi upoznaju se s osnovnim pojmovima, odgojno obrazovnim potrebama učenika s teškoćama, odgojno obrazovnom inkluzijom, oblicima inkluzivne potpore u hrvatskom školstvu, pravima učenika s teškoćama. Također se upoznaju se sa specifičnostima pristupa poučavanju učenika s teškoćama, razvijaju metode pružanja podrške u odgojno obrazovnom procesu te razvijanju socijalnih vještina učenika s teškoćama.
Teme:

1. Osnovna načela obrazovanja učenika s teškoćama s naglaskom na inkluzivno obrazovanje
2. Karakteristike učenika s teškoćama (sve vrste teškoća, s naglaskom na teškoće učenika uključenih u projekt)
3. Podrška učenicima s teškoćama u odgojno – obrazovnom procesu i razvoju socijalnih vještina
4. Suradnja s učiteljem/nastavnikom/stručnim timom škole/roditeljima i drugim učenicima
5. Prava učenika s teškoćama

Nositelji edukacije (predavači):
– Edukacijski rehabilitatori, psiholozi i logopedi s višegodišnjim iskustvom u obrazovnoj inkluziji.

Ciljevi iskazani kompetencijama sudionika:
– polaznici edukacije će po završetku edukacije moći:
o razumjeti načela uključivanja učenika s teškoćama
o razlikovati i nabrojati oblike potpore uključivanju učenika s teškoćama
o razumjeti ulogu i zadaće pomoćnika u nastavi
o razumjeti i opisati značajke razvoja djece s teškoćama
o primijeniti metode rada s učenicima s poremećajem pažnje/hiperaktivnim poremećajem te drugim učenicima ovisno o specifičnostima edukacijske grupe i dodatnim izbornim temama
o pružiti potporu u izradi IOOP-a, razumjeti principe izrade IOOP-a
o surađivati sa učenicima, učiteljima/nastavnicima i roditeljima u cilju socijalizacije i napretka učenika

Metode poučavanja tijekom edukacije: predavanja i vježbe, mentorirani rad polaznika, prikazi iz prakse

Organizacija edukacije:
– po dogovoru s naručiteljem edukaciju je moguće organizirati u mjestu i prostoru naručitelja edukacije; prostorima Učilišta IDEM

Oblik certificiranja:
– potvrda o odslušanoj edukaciji pomoćnika u nastavi od strane Učilišta za obrazovanje odraslih – IDEM

Broj polaznika:
– najmanje 10, a najviše 30 polaznika u jednoj edukacijskoj grupi

Program osposobljavanja za obavljanje poslova pomoćnika u nastavi u radu s djecom s teškoćama - 232 sata

i.Prilika za novo i vrlo traženo  zanimanje!

 Svima Vama, koji  bilo  zbog nedostatka vremena ili udaljenosti mjesta u kojem se provodi program osposobljavanja, niste u mogućnosti ostvariti svoju želju za promjenom zanimanja.

Roditelji odgajatelji ovo je prilika i za Vas, za novi početak !

 

U tijeku je upis nove grupe polaznika online programa osposobljavanja za pomoćnike u nastavi –upisi traju do 31. ožujka 2022 g. odnosno do popunjenja grupe polaznika

Broj mjesta je ograničen, a dio je već popunjen ranijim upitima.

 

U skladu s novom organizacijom nastave i načinu provjere kompetencija u prilagođenim uvjetima COVID-19 i ove kao i prošle dvije godine nastavljamo s online osposobljavanjem pomoćnika u nastavi .

Održavanje online predavanja prilika je za sve kandidate diljem Hrvatske da se uključe. Teorijski dio nastave pratite iz svog doma prema dogovorenom rasporedu, a praktični dio se provodi u školama Vaše lokalne sredine, a  koje za to imaju uvjete.

Program je namijenjen svima Vama koji već radite kao pomoćnici u nastavi ili tek želite postati, uključujuću roditelje odgajatelje.

 Pomoćnik u nastavi jedna je od ključnih sastavnica u izgradnji inkluzivnog društva i okruženja pogodnog za socijalizaciju djece s teškoćama. Smatrate li da ste osjetljivi prema pitanjima inkluzije i senzibilizirani za rad s djecom s teškoćama, ali i spremni na stalno učenje i podizanje kompetencija, tada je ovo zanimanje pravi izbor za Vas.

Verificirani program osposobljavanja za obavljanje poslova pomoćnika/-ce u nastavi u radu s učenicima s teškoćama provodimo  od 2012.godine, a zvanje se upisuje  u e knjižicu.

Od 2019. smo, zahvaljujući našim predavačima, ujedno i autorima Programa  proširili i unaprijedili Program, a nastavom na daljinu osigurali osposobljavanje pomoćnika, bez izlaganja u nepovoljnim epidemiološkim uvjetima  putovanjima  javnim prijevoznim sredstvima. Ukoliko ste zaposleni već kao pomoćnici u nastavi, nastava na daljinu znači i uštedu vremena i lakše donošenje odluke za osposobljavanje. U  nekim županijama se duže vrijeme nije mogla  formirati dovoljno velika grupa za organizaciju edukacije, pa su kandidati jedva dočekali nastavu na daljinu, koja nije geografski ograničena. Teško se snalaze i pomoćnici koji rade na otocima i nekim drugim sredinama udaljenim od većih gradova.

TRAJANJE EDUKACIJE: 232 sata (124 sati teorijske nastave i 108 sati praktične nastave)

OBVEZNI PREDMETI:

 • Odgojno-obrazovno uključivanje
 • Školska organizacija, sustavi i procedure
 • Osnove razvoja djeteta i učenja
 • Komunikacija u školi
 • Podrška u učenju
 • Zdravstvena zaštita
 • Praktična nastava

IZBORNI PREDMETI

 • Podrška u ponašanju
 • Strategije poučavanja pismenosti
 • Strategije poučavanja matematike
 • Asistivna tehnologija u poučavanju

 Svaki polaznik odabire dodatno dva predmeta od mogućih izbornih predmeta koji se polaznicima prezentiraju na početku edukacije.

NOSITELJI EDUKACIJE
Sveučilišni profesori i stručnjaci s minimalno pet godina iskustva u inkluzivnoj edukaciji ili na rukovodećim mjestima u odgojno-obrazovnim organizacijama s cjeloživotnim obrazovanjem iz inkluzivne edukacije i objavljenim radovima iz relevantnih područja.

NAMJENA EDUKACIJE
Edukacija je namijenjena osobama koje rade ili  namjeravaju raditi kao pomoćnici u nastavi

CILJEVI EDUKACIJE ISKAZANI KOMPETENCIJAMA SUDIONIKA

– razlikovati i primijeniti osnovne principe odgoja i obrazovanja u inkluzivnim uvjetima
– provoditi i pružati podršku učenicima s teškoćama u obrazovanju i razvoju socijalnih vještina uz nadzor stručnjaka
– osiguravati inkluzivno okruženje za učenike s teškoćama u suradnji s učiteljem/nastavnikom i stručnim timom škole
– koristiti podršku mobilnog stručnog tima
– primijeniti mjere sigurnosti i pružiti prvu pomoć

METODE POUČAVANJA
Usmeno izlaganje, metoda razgovora, metoda praktičnog rada, metoda demonstracije

OBLIK CERTIFICIRANJA
Upis zvanja pomoćnika u nastavi u radnu knjižicu polaznika.

BROJ POLAZNIKA
Najmanje 15 polaznika u jednoj edukacijskoj grupi.

 

S vašim pitanjima obratite nam se na mail koordinatorici Martini Štefanić uciliste.idem1@gmail.com ili  telefon 099 269 8494.

 

 

 

                                                                                                                          Ravnateljica :

                                                                                                                       Prof.dr.sc. Ljiljana Igrić