Zajedno stvaramo društvo gdje sva djeca imaju jednake mogućnosti.

Naši korisnici

Učitelji i profesionalci koji rade u obrazovnom sustavu

Podrška i kontinuirana dodatna naobrazba profesionalaca unutar obrazovnog sustava poboljšava kvalitetu njihovog rada – kako općenito, tako i s djecom s teškoćama. Na taj se način omogućava rana intervencija i postiže prevencija školskog neuspjeha i poteškoća na planu mentalnog zdravlja i ponašanja djece i mladih.

Djeca s teškoćama

 

Stalnim obrazovanjem i podrškom učiteljima i ostalim stručnim suradnicima s naglaskom na pomoćnike u vrtiću/nastavi postiže se bolja i efikasnija edukacijska i socijalna inkluzija djece s teškoćama.

 

 

 

Obitelji djece s teškoćama, vršnjaci i šira javnost

Podrška i kontinuirana dodatna naobrazba profesionalaca unutar obrazovnog sustava poboljšava kvalitetu njihovog rada – kako općenito, tako i s djecom s teškoćama. Na taj se način omogućava rana intervencija i postiže prevencija školskog neuspjeha i poteškoća na planu mentalnog zdravlja i ponašanja djece i mladih.
Cilj djelovanja Učilišta IDEM je razvoj modela inkluzivnog odgoja i obrazovanja, podizanje kvalitete odgojno obrazovnog procesa te zaštita i promicanje prava djece i mladih s teškoćama.

Formalno obrazovanje učitelja, odgajatelja i stručnih suradnika odgojno obrazovnih ustanova, koji po obrazovanju nisu edukacijsko-rehabilitacijski stručnjaci, ne pruža dovoljno specifičnih znanja potrebnih u radu s djecom i učenicima s teškoćama. Nerijetko učitelji ne prepoznaju na vrijeme potrebe učenika, a još je uvijek znatan broj obrazovnih ustanova koje nemaju organiziranu stručnu pomoć u nošenju s pitanjima edukacijske uključenosti. Educirani učitelji i odgajatelji preduvjet su za uspješno uključivanje djece s teškoćama u redovni sustav odgoja i obrazovanja, jer mogu uspješno kreirati i provoditi individualizirane edukacijske programe.

Krajnji korisnici – djeca s teškoćama – na taj način optimalno razvijaju sposobnosti te pozitivne emocionalno – socijalne odnose u školskom okruženju.

Osim što se bavi potrebnim obrazovanjem stručnjaka, Učilište IDEM je i informacijski centar čiji je cilj podizanje razine osviještenosti i, što je vrlo bitno, nivoa informiranosti o djeci s teškoćama. U tom smislu Učilište IDEM pomaže u razvoju novih aktivnosti u razvoju i širenju inkluzivnog modela surađujući s Centrom inkluzivne potpore IDEM, pruža korisne informacije te prikuplja i objavljuje znanstvene i stručne članke relevantne za područje odgojno-obrazovnog uključivanja djece s teškoćama kao i aktualnosti u Hrvatskoj i svijetu vezane za inkluziju kao i ostale srodne teme.

O nama

Gradimo uključivo društvo

 

I naše je Učilište bitna sastavnica u izgradnji suvremenog i odgovornog društva koje je uključivo za svakog pojedinca i svakome nalazi i priprema njegovo mjesto pod suncem.

Učilište već nekoliko godina kroz raznolike programe educira i osposobljava učitelje, odgajatelje, razne stručnjake i pomoćne djelatnike za rad s djecom s teškoćama i tako aktivno sudjeluje u stvaranju i uvođenju novih standarda za ravnopravnost i uključivanje djece s teškoćama.

Znanje je jedina trajna vrijednost

 

Ponosni smo na autore svih naših edukativnih programa koji nam na raspolaganje stavljaju svoje znanje. Profesori Edukacijsko-rehabilitacijskog fakulteta i stručnjaci na području rada s djecom s teškoćama koji su već dva desetljeća članovi ili suradnici Centra inkluzivne potpore IDEM (ranije Hrvatska udruga za stručnu pomoć djeci s posebnim potrebama IDEM) izrađuju programe za edukaciju odraslih za rad s djecom s teškoćama. Sudjelujući i sami u obrazovanju, prateći aktivnosti inkluzije djece s teškoćama u svijetu te surađujući na izradi nacionalnih strategija i zakonskih okvira koji se odnose na inkluziju djece s teškoćama u redovno obrazovanje naši su autori edukativnih programa na izvoru znanja i novih informacija na tom području.

“Najviši rezultat obrazovanja je tolerancija.”

– Helen Keller