Edukacija odgojitelja i stručnih suradnika predškolskih ustanova za inkluzivni odgoj

Edukacija je osmišljena za sve odgajatelje predškolske djece i stručne suradnike predškolskih ustanova s ciljem poticanja rane intervencije i razvoja inkluzije u predškolskom odgoju.

Edukacija odgojitelje i stručnih suradnika predškolskih ustanova – 20 sati

Edukacija je osmišljena za sve odgajatelje predškolske djece i stručne suradnike predškolskih ustanova s ciljem poticanja rane intervencije i razvoja inkluzije u predškolskom odgoju

Trajanje edukacije: 20 sati
Teme:

• Prava djece s teškoćama u razvoju (1 sat)
• Uključivanje djece s teškoćama u razvoju u grupni rad i igru (1 sat)
• Opservacija, praćenje djece i prepoznavanje teškoća u razvoju – uloga odgojitelja i stručnog tima (3 sata)
• Individualni odgojno-obrazovni pristup djeci s teškoćama u razvoju (4 sata)
• Uloga igre i kreativnih sredstava u radu s djecom s teškoćama u razvoju (4 sata)
• Komunikacija, jezik i govor djece s teškoćama u razvoju (4 sata)
• Suradnja odgojitelja i stručnog tima s roditeljima djece s teškoćama u razvoju (3 sata)
Ciljevi iskazani kompetencijama polaznika po završetku edukacije:
• Poznavati načela uključivanja djece s teškoćama
• Prepoznati i razlikovati potrebe djece s teškoćama u razvoju te pružiti primjerne oblike podrške.
• Provoditi i pružati podršku djeci s teškoćama u igri i razvoju socijalnih vještina
• Osiguravati inkluzivno okruženje za dijete s teškoćama u suradnji s roditeljima i drugim odgojiteljima
• Komunicirati i surađivati u interesu djeteta na primjeren način s djecom, odgojiteljima i roditeljima

Nositelji edukacije (predavači):
– sveučilišni profesori
– stručni suradnici i praktičari

Namjena edukacije:
– edukacija je namijenjena svim odgojiteljima predškolske djece i stručnim suradnicima predškolskih ustanova s ciljem razvoja inkluzije i poticanja rane intervencije u radu s djecom s teškoćama.
Metode poučavanja:
– predavanja, radionice, samostalni rad polaznika, prikazi iz prakse

Organizacija edukacije:
– po dogovoru s naručiteljem, edukaciju je moguće organizirati u mjestu i prostoru naručitelja radionice; prostorima Učilišta IDEM

Oblik certificiranja:
– potvrda Učilišta za obrazovanje odraslih – IDEM o uspješno završenoj edukaciji za odgojitelje/ stručne suradnike predškolskih ustanova

Broj polaznika:
– najmanje 10, a najviše 25 polaznika u jednoj edukacijskoj grupi

Cijena edukacije: troškovnik na upit naručitelja edukacije

Plan i program stručnog osposobljavanja odgojitelja u predškolskom odgoju i obrazovanju

Uskoro…