Termin edukacije: od 3.12.2021. do 5.12.2021.

Nastavljamo s online edukacijama za pomoćnike u nastavi ,kako uvodne od 20 sati, tako i edukacije za osposobljavanje pomoćnika u nastavi kao novo zanimanje.

Uvodna 20-satna edukacija je namijenjena svim trenutno zaposlenim pomoćnicima u nastavi kao i onima koji namjeravaju raditi kao pomoćnici u nastavi. Edukacijom se stječu osnovne informacije o edukacijskom uključivanju potrebne za rad u odgojno-obrazovnoj ustanovi na podršci učenicima s teškoćama.

Uloga pomoćnika u nastavi predstavlja sudjelovanje u organizaciji inkluzivnog okruženja te okruženja pogodnog za socijalizaciju učenika s teškoćama. Sve navedeno zahtijeva od pomoćnika u nastavi osjetljivost na pitanje inkluzije, senzibilitet za rad s učenicima s teškoćama, ali i spremnost na učenje i unaprjeđivanje kompetencija.

Biti pomoćnik u nastavi nipošto ne znači biti „čuvar“ jednom učeniku s teškoćama, jer bi to bio samo još jedan oblik segregacije učenika s teškoćama. Pomoćnik u nastavi ima važnu ulogu upravo u osiguranju atmosfere prihvaćanja učenika, jer je s učenicima razreda, tijekom cijelog vremena  i za odmora i na nastavi. To znači da će komunicirati s drugim učenicima, da će biti prihvaćen od drugih učenika,  gotovo kao pomoćni nastavnik. Pomoćnik u nastavi ne žali učenika s teškoćama niti svojim modelom odnosa potuče sažaljenje drugih učenika. On ih verbalno i neverbalno potiče u želji biti u društvu učenika s teškoćama i u prepoznavanju mnogih njegovih lijepih strane. Ako shvatite svoju ulogu ovako na inkluzivan način pridružit će te se već poprilično velikom broju pomoćnika  koji vole svoj posao čenmu doprinose i povratne informacije koje dolaze od Ostalih učenika, od učitelja i roditelja. Više o iskustvima pomoćnika možete naći na stranicama Učilišta.

Vaši predavači i sami rade niz godina rade na inkluzivnom pristupu učenicima s teškoćama.
Kroz predavanja i vježbe, pomoćnici u nastavi upoznaju se s osnovnim pojmovima, odgojno obrazovnim potrebama učenika s teškoćama, odgojno obrazovnom inkluzijom, oblicima inkluzivne potpore u hrvatskom školstvu, pravima učenika s teškoćama. Također se upoznaju se sa specifičnostima pristupa poučavanju učenika s teškoćama, razvijaju metode pružanja podrške u odgojno obrazovnom procesu te razvijanju socijalnih vještina učenika s teškoćama.

 Učilište za obrazovanje odraslih – IDEM je prva ustanova koja djeluje na nacionalnoj razini na području obrazovanja svih sudionika odgojno obrazovnog procesa u radu s učenicima s teškoćama. Učilište kroz raznolike programe educira i osposobljava učitelje, odgajatelje, razne stručnjake i pomoćnike u nastavi za rad s djecom s teškoćama i tako aktivno sudjeluje u stvaranju i uvođenju novih standarda za ravnopravnost i uključivanje djece s teškoćama.

TEME:

 1. Osnovna načela obrazovanja učenika s teškoćama s naglaskom na inkluzivno obrazovanje
 2. Karakteristike učenika s teškoćama (sve vrste teškoća, s naglaskom na teškoće učenika uključenih u projekt)
 3. Podrška učenicima s teškoćama u odgojno – obrazovnom procesu i razvoju socijalnih vještina
 4. Suradnja s učiteljem/nastavnikom/stručnim timom škole/roditeljima i drugim učenicima
 5. Prava učenika s teškoćama

CILJEVI (polaznici edukacije će po završetku edukacije moći):

 • razumjeti načela uključivanja učenika s teškoćama te ulogu i zadaće pomoćnika u nastavi
 • razlikovati i nabrojati oblike potpore uključivanju učenika s teškoćama
 • razumjeti i opisati značajke razvoja djece s teškoćama
 • primijeniti metode rada s učenicima s poremećajem pažnje/hiperaktivnim
 • poremećajem te drugim učenicima ovisno o specifičnostima edukacijske grupe i dodatnim izbornim temama
 • pružiti potporu u izradi IOOP-a, razumjeti principe izrade IOOP-a
 • surađivati sa učenicima, učiteljima/nastavnicima i roditeljima u cilju socijalizacije i napretka učenika

METODE POUČAVANJA:

 • predavanja i vježbe, mentorirani rad polaznika, prikazi iz prakse

NOSITELJI EDUKACIJE
Edukacijski rehabilitatori, psiholozi i logopedi s višegodišnjim iskustvom u obrazovnoj inkluziji

NAMJENA EDUKACIJE
Edukacija je namijenjena osobama koje rade ili  namjeravaju raditi kao pomoćnici u nastavi

ORGANIZACIJA EDUKACIJE:
Online edukacije kroz tri dana putem Zoom video poziva u sljedećim termina:

 – petak 03.12.2021. od 16 do 21 sati
– subota 04.12.2021. od 9,30 do 15,30 sati
– nedjelja 05.12.2021. od 9,30 do 15,30 sati

OBLIK CERTIFICIRANJA:
Potvrda o odslušanoj edukaciji pomoćnika u nastavi od strane Učilišta za obrazovanje odraslih – IDEM

BROJ POLAZNIKA:
Najmanje 10, a najviše 20 polaznika u jednoj edukacijskoj grupi

CIJENA EDUKACIJE:
750,00 kn po polazniku