Novi termin edukacije: od 13.01.2023. do 15.01.2023.!

UPISI TRAJU JOŠ SVEGA DO 11.01. PA POŽURITE S PRIJAVAMA ZA OVU EDUKACIJU!

Nastavljamo s online edukacijama za pomoćnike u nastavi, kako uvodne od 20 sati, tako i edukacije za osposobljavanje pomoćnika u nastavi kao novo zanimanje.

Uvodna 20-satna edukacija je namijenjena svim trenutno zaposlenim pomoćnicima u nastavi kao i onima koji namjeravaju raditi kao pomoćnici u nastavi. Edukacijom se stječu osnovne informacije o edukacijskom uključivanju potrebne za rad u odgojno-obrazovnoj ustanovi na podršci učenicima s teškoćama.

Uloga pomoćnika u nastavi predstavlja sudjelovanje u organizaciji inkluzivnog okruženja te okruženja pogodnog za socijalizaciju učenika s teškoćama. Sve navedeno zahtijeva od pomoćnika u nastavi osjetljivost na pitanje inkluzije, senzibilitet za rad s učenicima s teškoćama, ali i spremnost na učenje i unaprjeđivanje kompetencija.

Biti pomoćnik u nastavi nipošto ne znači biti „čuvar“ jednom učeniku s teškoćama, jer bi to bio samo još jedan oblik segregacije učenika s teškoćama. Pomoćnik u nastavi ima važnu ulogu upravo u osiguranju atmosfere prihvaćanja učenika, jer je s učenicima razreda, tijekom cijelog vremena  i za odmora i na nastavi. To znači da će komunicirati s drugim učenicima, da će biti prihvaćen od drugih učenika, gotovo kao pomoćni nastavnik. Pomoćnik u nastavi ne žali učenika s teškoćama niti svojim modelom odnosa potiče sažaljenje drugih učenika. On ih verbalno i neverbalno potiče u želji biti u društvu učenika s teškoćama i u prepoznavanju mnogih njegovih lijepih strana. Ako shvatite svoju ulogu ovako na inkluzivan način pridružit će te se već poprilično velikom broju pomoćnika koji vole svoj posao čemu doprinose povratne informacije koje dolaze od ostalih učenika, od učitelja i roditelja. Više o iskustvima pomoćnika možete naći na stranicama Učilišta.

Vaši predavači i sami rade niz godina na inkluzivnom pristupu učenicima s teškoćama.

Kroz predavanja i vježbe, pomoćnici u nastavi upoznaju se s osnovnim pojmovima, odgojno obrazovnim potrebama učenika s teškoćama, odgojno obrazovnom inkluzijom, oblicima inkluzivne potpore u hrvatskom školstvu, pravima učenika s teškoćama. Također se upoznaju sa specifičnostima pristupa poučavanju učenika s teškoćama, razvijaju metode pružanja podrške u odgojno obrazovnom procesu te razvijanju socijalnih vještina učenika s teškoćama.

Učilište za obrazovanje odraslih – IDEM je prva ustanova koja djeluje na nacionalnoj razini na području obrazovanja svih sudionika odgojno obrazovnog procesa u radu s učenicima s teškoćama. Učilište kroz raznolike programe educira i osposobljava učitelje, odgajatelje, razne stručnjake i pomoćnike u nastavi za rad s djecom s teškoćama i tako aktivno sudjeluje u stvaranju i uvođenju novih standarda za ravnopravnost i uključivanje djece s teškoćama.

TEME:

 1. Osnovna načela obrazovanja učenika s teškoćama s naglaskom na inkluzivno obrazovanje
 2. Karakteristike učenika s teškoćama (sve vrste teškoća, s naglaskom na teškoće učenika uključenih u projekt)
 3. Podrška učenicima s teškoćama u odgojno – obrazovnom procesu i razvoju socijalnih vještina
 4. Suradnja s učiteljem/nastavnikom/stručnim timom škole/roditeljima i drugim učenicima
 5. Prava učenika s teškoćama

CILJEVI (polaznici edukacije će po završetku edukacije moći):

 • razumjeti načela uključivanja učenika s teškoćama te ulogu i zadaće pomoćnika u nastavi
 • razlikovati i nabrojati oblike potpore uključivanju učenika s teškoćama
 • razumjeti i opisati značajke razvoja djece s teškoćama
 • primijeniti metode rada s učenicima s poremećajem pažnje/hiperaktivnim
 • poremećajem te drugim učenicima ovisno o specifičnostima edukacijske grupe i dodatnim izbornim temama
 • pružiti potporu u izradi IOOP-a, razumjeti principe izrade IOOP-a
 • surađivati sa učenicima, učiteljima/nastavnicima i roditeljima u cilju socijalizacije i napretka učenika

METODE POUČAVANJA:

 • predavanja i vježbe, mentorirani rad polaznika, prikazi iz prakse

NOSITELJI EDUKACIJE
Edukacijski rehabilitatori, psiholozi i logopedi s višegodišnjim iskustvom u obrazovnoj inkluziji

NAMJENA EDUKACIJE
Edukacija je namijenjena osobama koje rade ili  namjeravaju raditi kao pomoćnici u nastavi

PREDAVAČI: Ljiljana Igrić i Klara Matejčić

Klara Matejčić, magistra edukacijske rehabilitacije, zaposlena na mjestu stručnog suradnika edukacijskog rehabilitatora u OŠ braće Radić u Zagrebu. Suautor znanstvenih i stručnih radova iz područja inkluzivnog obrazovanja, kao i suautor pet radnih udžbenika Prirode i društva za učenike s teškoćama, odobrenih od strane MZO-a. Inkluzivni stručnjak u Digitalnim obrazovnim sadržajima te Scenarijima poučavanja – međupredmetne teme. Voditelj europskog projekta Učilišta IDEM – “Pomoćnik u nastavi-novi izazov u tržištu rada”. Vanjski stručni suradnik Učilišta za obrazovanje odraslih IDEM, kroz različite projektne aktivnosti. 

Ljiljana Igrić, dr.sc. profesor psihologije, edukacijski rehabilitator, psihoterapeut i supervizor ator, psihoterapeut, supervizor. Završila je dva diplomska studija: Edukacijsko-rehabilitacijski fakultetu Sveučilišta u Zagrebu, smjer profesor defektolog, te Filozofski fakultet, studij psihologije. Magistrirala školsku medicinu 1977. na Medicinskom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu te doktorirala 1981. na Edukacijsko-rehabilitacijskom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu. Diplomu psihoterapeuta stekla je 1998.godine, a 2000. diplomu supervizora na Europäische Akademie für psychosoziale Gesundheit, Fritz Perls Institut, Düsseldorf

ORGANIZACIJA EDUKACIJE:
Online edukacije kroz tri dana putem Zoom video poziva u sljedećim termina:

 • petak 13.01. 2023. od 16 do 21 sati
 • subota 14.01.2023. od 16 do 21 sati
 • nedjelja 15.01.2023. od 16 do 21 sati

OBLIK CERTIFICIRANJA:
Potvrda o odslušanoj edukaciji pomoćnika u nastavi od strane Učilišta za obrazovanje odraslih – IDEM

BROJ POLAZNIKA:
Minimalno 5, a najviše 20 polaznika u jednoj edukacijskoj grupi

CIJENA EDUKACIJE:
950,00 kn = 126,09 eura po polazniku

Plaćanje :

 • Jednokratno 950 kn = 126,09 eura po polazniku
 • Molimo uplatiti u razdoblju od 01.01.2023. do 11.01.2023.
 • Zoom linku moći će pristupiti oni polaznici koji su u potpunosti uplatili cijenu edukacije do srijede, 11.01.2023.
 • Podaci za uplatu:
 • Učilište za obrazovanje odraslih – IDEM
 • Ilica 48, 10000 Zagreb * IBAN HR 3123600001102178026
 • iznos: 126,09 eura
 • poziv na broj: 99
 • svrha plaćanja: edukacija PUN 20 sati, siječanj 2023.

Prijavnica-za-edukaciju-PUN-20-sati- Download

photo by: Anita Janković ( unsplash.com )