Upravo je izašao članak u “Hrvatskom časopisu za odgoj i obrazovanje” o potrebnim kompetencijama za rad pomoćnika u nastavi temeljem istraživanja IDEM-ovog tima.

Sažetak članka:

Ovo je istraživanje dio projekta „Uloga pomoćnika u nastavi iz perspektive nastavnika i pomoćnika u nastavi” koji su proveli Učilište za obrazovanje odraslih IDEM i Centar inkluzivne potpore IDEM. Cilj ovoga istraživanja bio je utvrditi kompetencije pomoćnika u nastavi iz perspektive ove dvije skupine djelatnika u školama i analizirati ih u skladu s inkluzivnim pristupom odgoju i obrazovanju. U tu svrhu provedeno je kvalitativno istraživanje primjenom intervjua s fokusnim grupama sa 69 sudionika (40 učitelja i 29 pomoćnika u nastavi) u osnovnim školama tri grada u Hrvatskoj. Transkribirani materijal intervjua s fokusnim grupama, podatci općih upitnika i školska dokumentacija čine empirijsku građu za kvalitativnu analizu podataka. Za dublji uvid u perspektive učitelja i pomoćnika u nastavi o potrebnim komptencijama pomoćnika primijenjena je analiza unaprijed definiranih okvira ili tema. Utvrđeno je da se perspektive učitelja i pomoćnika samo u jednom dijelu podudaraju i to više u odnosu na osobne nego profesionalne kompetencije potrebne za rad pomoćnika. Činjenica je da se radi o učiteljima i pomoćnicima u nastavi, neposrednim suradnicima u procesu poučavanja, koji trebaju imati jasnu sliku što je uloga pomoćnika i koje su im potrebne, kako profesionalne, tako i osobne kompetencije za rad u inkluzivnom razredu. Očekuje se da će se prilikom zakonskoga reguliranja zanimanja pomoćnik u nastavi i organizacije rada u školi, voditi računa o nalazima ovoga istraživanja provedenoga nakon što su pomoćnici već više od 10 godina prisutni u hrvatskoj odgojno-obrazovnoj praksi.

Cilj ovoga istraživanja bio je utvrditi kompetencije pomoćnika u nastavi i analizirati ih u skladu s inkluzivnim pristupom odgoju i obrazovanju, kojim se ostvaruje pravo djece s teškoćama na obrazovanje zajedno s vršnjacima. Opisat ćemo kompetencije pomoćnika za koje učitelji smatraju da su potrebne u redovnoj osnovnoj školi te utvrditi koje kompetencije imaju pomoćnici i kako ih percipiraju.

Stoga su postavljena sljedeća istraživačka pitanja:

  1. Kako učitelji percipiraju kompetencije pomoćnika u nastavi za rad u redovnoj
    osnovnoj školi?
  2. Kako pomoćnici u nastavi percipiraju kompetencije za poslove pomoćnika u
    nastavi koje sada obavljaju?
  3. Kako se podudaraju kompetencije za poslove pomoćnika iz perspektive učitelja
    s kompetencijama pomoćnika u nastavi i njihovom percepcijom kompetencija?

autor fotografije: Adam Winger ( unsplash.com)

Cijeli članak možete preuzeti sa sljedeće poveznice: https://hrcak.srce.hr/index.php?show=toc&id_broj=20767