Uz već postojeće, imamo i tri nove edukacije – dadilje, gerontodomaćice i njegovatelji.

Program osposobljavanja za poslove dadilje

Što ćete naučiti:

Zaštita na radu i prva pomoć

Organizacija rada

Komunikacijske vještine

Osnovna psihosocijalna obilježja djeteta

Osnove predškolske i školske pedagogije

Njega i zdravlje djeteta

Aktivnosti djeteta

Praktična nastava

Trajanje programa: 400 nastavnih sati

178 sati teorijskog dijela programa

72 sata vježbi

150 sati praktičnog dijela programa

Nudimo i dodatni modul u trajanju 22 sata edukacije za rad s djecom s teškoćama u razvoju.

Završetkom programa osposobljavanja polaznici će biti osposobljeni:

1. Skrbiti se samostalno o zdravlju i sigurnosti djeteta do 14. godine života

2. Obavljati djelatnost dadilje prema zakonskim propisima i pravilima struke

3. Komunicirati s djecom, roditeljima i suradnicima na primjeren način

4. Skrbiti se o emocionalnom, tjelesnom, intelektualnom i socijalnom razvoju djeteta

5. Provoditi uravnoteženu, raznovrsnu i zdravu prehranu djeteta

6. Provoditi higijenu i odijevanje djeteta rane, predškolske i školske dobi

7. Organizirati igru, rekreaciju i zabavu za dijete

8. Nadzirati školske obveze i ostale aktivnosti djeteta prema uputi roditelja

9. Primijeniti pravila zaštite na radu, zaštite od požara i pružanja prve pomoći

Uvjeti za upis programa:

– navršenih 18 godina

– završena srednja škola (tro- ili četverogodišnje trajanje)

– osoba mora biti psihički stabilna i dobre psihofizičke kondicije.

Isprave potrebne za upis :

– svjedodžba o završnom ispitu

– rodni list

– domovnica

– liječničko uvjerenje medicine rada

– sanitarna knjižica

Nakon uspješno završenog programa dobiva se Uvjerenje o osposobljavanju koje se može evidentirati u elektroničkom zapisu podataka iz područja radnih odnosa (e-radnoj knjižici).

Prijave za upis se primaju tijekom cijele godine, a nastava počinje po formiranju grupe.

Program osposobljavanja za gerontodomaćina/ice

Što ćete naučiti:

Osnove gerontologije

Poslovi gerontodomaćina/ce

Zaštita na radu i prva pomoć

Praktična nastava

Trajanje programa: 160 nastavnih sati

65 sati teorijskog dijela programa

14 sati vježba

81 sati praktičnog dijela programa

Završetkom programa osposobljavanja polaznici će biti osposobljeni za:

1. Prepoznavanje i razlikovanje potreba osoba treće životne dobi

2. Pomaganje primjenjujući načela poštovanja integriteta i dostojanstva osobe

3. Pripremanje odgovarajućih obroka za osobe treće životne dobi

4. Korištenje odgovarajućih postupak u održavanju osobne higijene, higijene i čišćenja

(stambenog) prostora, odjeće i osobnih predmeta

5. Obavljanje kućanskih poslova

6. Komuniciranje na primjeren način sa starijim osobama primjenom pravila poslovnog

bontona pri ostvarivanju suradnje s relevantnim ustanovama

7. Primjenu pravila zaštite na radu i pružanja prve pomoći

Uvjeti za upis programa:

– navršenih 18 godina

– završena osnovna škola

​Isprave potrebne za upis:

− svjedodžba o završenom školovanju

− rodni list

− domovnica

− liječničko uvjerenje medicine rada  ​

Nakon uspješno završenog programa dobiva se Uvjerenje o osposobljavanju koje se može evidentirati u elektroničkom zapisu podataka iz područja radnih odnosa (e-radnoj knjižici).

Prijave za upis se primaju tijekom cijele godine, a nastava počinje po formiranju grupe.

Program osposobljavanja za poslove njegovatelja/ice starijih i nemoćnih osoba

Što ćete naučiti:

(A) TEORIJSKI DIO, VJEŽBE I PRAKTIČNA NASTAVA U DOMU ZA STARIJE I NEMOĆNE

1. Osnove gerontologije, anatomije i fiziologije

2. Njega starijih, nemoćnih i bolesnih osoba

3. Zaštita na radu i prva pomoć

(B) PRAKTIČNI DIO

4. Praktična nastava i rad u zdravstvenoj ustanovi

5. Praktična nastava i rad u socijalnoj ustanovi

Trajanje programa: 400 sati*

115 sata teorijske nastave

285 sati praktične nastave

Tijekom trajanja programa polaznici stječu znanja i vještine potrebne za njegovanje starijih i nemoćnih osoba. Završetkom programa polaznici nauče osnovna znanja o gerontologiji, anatomiji i fiziologiji, njezi starijih, nemoćnih i bolesnih osoba, temeljnim pravima čovjeka/bolesnika, bolestima i prvoj pomoći, komunikaciji sa starijom osobom i njezinom obitelji.

Uvjeti za upis programa:

– navršenih 18 godina

– završena osnovna škola

– liječničko uvjerenje medicine rada

– psihička stabilnost osobe i dobra psihofizička kondicija (podizanje, nošenje, premještanje bolesnika/štićenika)

Isprave potrebne za upis:

– završna svjedodžba osnovne škole

– rodni list

– domovnica

– sanitarna knjižica

Nakon uspješno završenog programa dobiva se Uvjerenje o osposobljavanju koje se može evidentirati u elektroničkom zapisu podataka iz područja radnih odnosa (e-radnoj knjižici).

Prijave za upis se primaju tijekom cijele godine, a nastava počinje po formiranju grupe.