Obavijest o novim edukacijama

Novosti Uz već postojeće, imamo i tri nove edukacije – dadilje, gerontodomaćice i njegovatelji. Program osposobljavanja za poslove dadilje Što ćete naučiti: Zaštita na radu i prva pomoć Organizacija rada Komunikacijske vještine Osnovna psihosocijalna obilježja djeteta...