Unatoč zakonskoj regulativi, proces inkluzije djece s posebnim potrebama u hrvatskim redovnim školama još uvijek ide vrlo sporo. Posebne potrebe koje dijete ima često su glavni razlog njegove izolacije i prava te djece još nisu izjednačena s pravima vršnjaka.

Pokazalo se da bliža i dalja djetetova okolina mogu nepovoljno djelovati na cjelokupni razvoj djeteta s posebnim potrebama što dovodi često do depresivnosti, sniženog samopoštovanja i anksioznosti. U ovom se istraživanju htjelo ispitati koliko je izražena ispitna anksioznost kod djece s teškoćama učenja u odnosu na tipične vršnjake te ispitati odnos ispitne anksioznosti i adaptivnog ponašanja.

Članak.pdf