Rano djetinjstvo najkritičnije je razdoblje u razvoju svakog djeteta jer je iznimno važno za stjecanje ranog iskustva i razvoja mozga u cijelosti. Razlog naglašavanja važnosti ranog djelovanja i uključivanja djeteta u tretman, sposobnost je moždanog tkiva djece u tom razdoblju da održi funkcionalni kapacitet zamjenom oštećenog tkiva nekim drugim živčanim tkivom.

Klinička iskustva pokazala su da se ranom  intenzivnom primjenom programa stimulacije mogu postići veliki rezultati. Problem opisanog istraživanja odnosi se na brojne prepreke koje priječe sustavno i potpuno provođenje rane intervencije u Hrvatskoj. Cilj istraživanja bio je ispitati odjeke suvremenih zbivanja rane intervencije na području Zagreba te provjeriti informiranost mladih roditelja koji nisu direktno pogođeni ovim problemom. Istraživanjem su obuhvaćena 82 roditelja djece s teškoćama u razvoju iz različitih udruga, ustanova i centara na području Grada Zagreba te 200 roditelja djece tipičnog razvoja iz redovnih vrtića Grada Zagreba.Dobiveni rezultati ukazuju na nezadovoljstvo roditelja djece s teškoćama u razvoju pravovremenošću i kvalitetom informiranja o mogućim tretmanima i rehabilitaciji djeteta kao i suradnjom među stručnjacima različitih struka. Rezultati ispitivanja informiranosti dobiveni na uzorku roditelja  djece  tipičnog  razvoja,  pokazuju  nedovoljnu  informiranost  ispitanih  roditelja  o  području  rada  edukacijsko-rehabilitacijskog stručnjaka. Također,  ističe se nedovoljna  informiranost o važnosti ranog uključivanja u rehabilitacijski  tretman kao i o mjestima gdje mogu potražiti pomoć i savjet ukoliko primijete odstupanje kod svoga djeteta. Sve  to ukazuje na potrebu informiranja javnosti, te sadašnjih i budućih roditelja, o važnosti rane intervencije u djetinjstvu. Isto tako i na potrebu bolje suradnje i timskog rada među stručnjacima različitih medicinskih i pomagačkih struka.

Prilog