Razmatraju se medicinski i socijalni model pristupa teškoćama u razvoju, te neki modeli rada s roditeljima djece s teškoćama.

Poseban naglasak stavljen je na nacionalna iskustva vezana uz pružanje organizirane pomoći roditeljima djece s poteškoćama baziranim na principima Integrativne Gestalt terapije (Igrić i sur. 1994; Bezuk i sur.; 1995; Igrići sur., 1999; Kraljević, 2007). Registrirani su neki od indikatora nastalih promjena (samopoštovanje i roditeljska kompetentnost) nakon jednogodišnje pomoći. Podaci pokazuju pozitivne promjene na planu roditeljskog samopoštovanja i roditeljske kompetentnosti nakon organiziranog pružanja podrške.

Članak.pdf