Pozivamo sve zainteresirane osobe koje već rade kao
pomoćnici u nastavi ili to namjeravaju postati da se uključe u online
edukaciju Programa osposobljavanja za pomoćnike u nastavi u organizaciji
Učilišta za obrazovanje odraslih – IDEM.

Mnogi su kandidati i do sada bili zainteresirani za
polaženje edukacije Učilišta IDEM iz Zagreba, prvog Učilišta čiji su suradnici i
kreirali Program edukacije (2012. godine), koji osigurava stjecanje  kompetencija kao i pomoćnici u nastavi u Engleskoj, gdje su pomoćnici (teaching assitant) već 20 godina u inkluzivnim školama.

Novi uvjeti nastali nakon pojave  COVID-19 potakli su nas na promjene u samoj organizaciji
nastave i u načinu provjere kompetencija pa će tako osuvremenjen program iz
2019./20. godine završiti u lipnju ove godine 51 novi pomoćnik, putem online
završnog ispita.

Ovo je prilika za sve Vas diljem Hrvatske koji želite steći
zanimanje vezano uz odgoj i obrazovanje djece da se uključite i da pratite
teorijski dio nastave iz svog doma prema dogovorenom rasporedu.

Praktični dio se provodi u školama Vaše lokalne sredine,
koje za to imaju uvjete. Nakon završene prakse obavezni ste napisati završni
rad koji branite online.

Svaki polaznik dobiva priručnik kojeg su napisali izvoditelji edukacije.

Verificirani program osposobljavanja za obavljanje poslova pomoćnika/-ce u nastavi u radu s učenicima s teškoćama uz upis zvanja u e knjižicu

TRAJANJE EDUKACIJE: 232 sati (124 sati teorijske nastave i 108 sati praktične nastave)

OBVEZNI PREDMETI:

 • Odgojno-obrazovno uključivanje
 • Školska organizacija, sustavi i procedure
 • Osnove razvoja djeteta i učenja
 • Komunikacija u školi
 • Podrška u učenju
 • Zdravstvena zaštita
 • Praktična nastava
 • IZBORNI PREDMETI
 • Podrška u ponašanju
 • Strategije poučavanja pismenosti
 • Strategije poučavanja matematike
 • Asistivna tehnologija u poučavanju

 Svaki polaznik odabire dodatno dva predmeta od mogućih izbornih predmeta koji se polaznicima prezentiraju na početku edukacije.

NOSITELJI EDUKACIJE
Sveučilišni profesori i stručnjaci s minimalno pet godina iskustva u inkluzivnoj edukaciji ili na rukovodećim mjestima u odgojno-obrazovnim organizacijama s cjeloživotnim obrazovanjem iz inkluzivne edukacije i objavljenim radovima iz relevantnih područja.

NAMJENA EDUKACIJE
Edukacija je namijenjena osobama koje rade ili  namjeravaju raditi kao pomoćnici u nastavi

CILJEVI EDUKACIJE ISKAZANI KOMPETENCIJAMA SUDIONIKA

– razlikovati i primijeniti osnovne principe odgoja i obrazovanja u inkluzivnim uvjetima
– provoditi i pružati podršku učenicima s teškoćama u obrazovanju i razvoju socijalnih vještina uz nadzor stručnjaka
– osiguravati inkluzivno okruženje za učenike s teškoćama u suradnji s učiteljem/nastavnikom i stručnim timom škole
– koristiti podršku mobilnog stručnog tima
– primijeniti mjere sigurnosti i pružiti prvu pomoć

METODE POUČAVANJA
Usmeno izlaganje, metoda razgovora, metoda praktičnog rada, metoda demonstracije

OBLIK CERTIFICIRANJA
Upis zvanja pomoćnika u nastavi u radnu knjižicu polaznika.

BROJ POLAZNIKA
Najmanje 15 polaznika u jednoj edukacijskoj grupi.

S vašim pitanjima obratite nam se na mail uciliste.idem1@gmail.com ili telefon 099 269 8494.