Pozivamo sve zainteresirane osobe koje već rade kao pomoćnici u nastavi ili to namjeravaju postati da se uključe u online edukaciju Programa osposobljavanja za pomoćnike u nastavi u organizaciji Učilišta za obrazovanje odraslih – IDEM.

Mnogi su kandidati i do sada bili zainteresirani za polaženje edukacije Učilišta IDEM iz Zagreba, prvog Učilišta čiji su suradnici i kreirali Program edukacije (2012. godine), koji osigurava stjecanje  kompetencija kao i pomoćnici u nastavi u Engleskoj, gdje su pomoćnici (teaching assitant) već 20 godina u inkluzivnim školama.

Novi uvjeti nastali nakon pojave  COVID-19 potakli su nas na promjene u samoj organizaciji nastave i u načinu provjere kompetencija pa će tako osuvremenjen program iz 2019./20. godine završiti u lipnju ove godine 51 novi pomoćnik, putem online završnog ispita.

Ovo je prilika za sve Vas diljem Hrvatske koji želite steći zanimanje vezano uz odgoj i obrazovanje djece da se uključite i da pratite teorijski dio nastave iz svog doma prema dogovorenom rasporedu.

Praktični dio se provodi u školama Vaše lokalne sredine, koje za to imaju uvjete. Nakon završene prakse obavezni ste napisati završni rad koji branite online.

Verificirani program osposobljavanja za obavljanje poslova pomoćnika/-ce u nastavi u radu s učenicima s teškoćama uz upis zvanja u e-radnu knjižicu.

Promotivna cijena online edukacije 3.800,00kn.

TRAJANJE EDUKACIJE: 232 sati (124 sati teorijske nastave i 108 sati praktične nastave)

OBVEZNI PREDMETI:

 • Odgojno-obrazovno uključivanje
 • Školska organizacija, sustavi i procedure
 • Osnove razvoja djeteta i učenja
 • Komunikacija u školi
 • Podrška u učenju
 • Zdravstvena zaštita
 • Praktična nastava

IZBORNI PREDMETI:

 • Podrška u ponašanju
 • Strategije poučavanja pismenosti
 • Strategije poučavanja matematike
 • Asistivna tehnologija u poučavanju

Svaki polaznik odabire dodatno dva predmeta od mogućih izbornih predmeta koji se polaznicima prezentiraju na početku edukacije.

NOSITELJI EDUKACIJE
Sveučilišni profesori i stručnjaci s minimalno pet godina iskustva u inkluzivnoj edukaciji ili na rukovodećim mjestima u odgojno-obrazovnim organizacijama s cjeloživotnim obrazovanjem iz inkluzivne edukacije i objavljenim radovima iz relevantnih područja.

NAMJENA EDUKACIJE
Edukacija je namijenjena osobama koje rade ili  namjeravaju raditi kao pomoćnici u nastavi

CILJEVI EDUKACIJE ISKAZANI KOMPETENCIJAMA SUDIONIKA

– razlikovati i primijeniti osnovne principe odgoja i obrazovanja u inkluzivnim uvjetima
– provoditi i pružati podršku učenicima s teškoćama u obrazovanju i razvoju socijalnih vještina uz nadzor stručnjaka
– osiguravati inkluzivno okruženje za učenike s teškoćama u suradnji s učiteljem/nastavnikom i stručnim timom škole
– koristiti podršku mobilnog stručnog tima
– primijeniti mjere sigurnosti i pružiti prvu pomoć

METODE POUČAVANJA
Usmeno izlaganje, metoda razgovora, metoda praktičnog rada, metoda demonstracije

OBLIK CERTIFICIRANJA
Upis zvanja pomoćnika u nastavi u radnu knjižicu polaznika.

BROJ POLAZNIKA
Najmanje 15 polaznika u jednoj edukacijskoj grupi.

S vašim pitanjima obratite nam se na mail uciliste.idem1@gmail.com ili telefon 099 269 8494.