U tijeku su prijave za novu grupu Tematskih radionica za učitelje. Edukacija će se održati nakon selekcije dovoljnog broja kandidata.

Tematske radionice namijenjene su svim učiteljima i profesorima osnovnih i srednjih škola s ciljem unaprjeđenja kompetencija i podizanja kvalitete rada s učenicima s teškoćama. Teme su odabrane u skladu s najčešćim potrebama prakse.

Biti će provedeno pet tematskih radionica, svaka u trajanju od 2 sata:

 

  • Uključivanje učenika s teškoćama u redovni sustav odgoja i obrazovanja – novi oblici potpore
  • Rad s učenicima s poremećajem pažnje/ hiperaktivnim poremećajem (ADHD)
  • Individualizirani odgojno obrazovni programi I (IOOP)
  • Individualizirani odgojno obrazovni programi II (IOOP)
  • Vrednovanje i ocjenjivanje učenika s teškoćama

 

Cijena po polazniku odnosi se na ukupnu cijenu svih pet radionica koje će biti organizirane u prostorima Učilišta za obrazovanje odraslih – IDEM, Ilica 48, Zagreb u trajanju od 2 dana (petak i subota).

Ispunjeni obrazac za prijavu pošaljite na mail: uciliste.idem1@gmail.com

Detaljne informacije o točnom vremenu početka radionica te načinu uplate zaprimiti ćete putem e-mail pošte najkasnije dva tjedna prije održavanja radionica

Detalje o programu možete pronaći u kategoriji “Edukacije” na linku “Tematske radionice za učitelje/nastavnike”.

Obrazac za prijavu