Rezervirajte svoje mjesto na edukaciji!

S obzirom na veliki interes tijeku su prijave za novu grupu Edukacije odgojitelja i stručnih suradnika predškolskih ustanova. Broj polaznika je ograničen, a edukacija će se održati po popunjavanju grupe.

Edukacija je namijenjena svim odgojiteljima predškolske djece i stručnim suradnicima predškolskih ustanova s ciljem razvoja inkluzije i poticanja rane intervencije kao najuspješnijeg pristupa u radu s djecom s teškoćama.

Tijekom edukacije biti će održane slijedeće teme ukupnog trajanja 20 sati:

– rano otkrivanje djece s teškoćama

– igra djece s teškoćama

– dijete s ADHD poremećajem

– poticanje djeteta usporenog razvoja

– suradnja s roditeljima djece s teškoćama

  • Nositelji edukacije: sveučilišni profesori Edukacijsko rehabilitacijskog fakulteta

stručni suradnici i praktičari

Kompetencije po završenoj edukaciji:

  • uvesti novitete u predškolskim ustanovama
  • stvoriti pozitivno ozračje za cijeli kolektiv i djecu s teškoćama
  • poticati pozitivan odnos prema djeci s teškoćama i njihovim roditeljima
  • primjeniti nove metode u radu s djecom s teškoćama
  • primjetiti odstupanja u razvoju i uputiti dijete u program rane intervencije

 

Cijena po polazniku odnosi se na ukupnu cijenu svih tema koje će biti organizirane u prostorima Učilišta za obrazovanje odraslih – IDEM, Ilica 48, Zagreb u trajanju od 2 dana (vikend).

Ispunjeni obrazac za prijavu pošaljite na mail: uciliste.idem1@gmail.com

Detaljne informacije o točnom vremenu početka radionica te načinu uplate zaprimiti ćete putem e-mail pošte najkasnije dva tjedna prije održavanja radionica

Detalje o programu možete pronaći u kategoriji “Edukacije” na linku “Edukacija odgojitelja i stručnih suradnika predškolskih ustanova”.

Prilog