Naziv projekta: 

Pomoćnik u nastavi, novi izazov na tržištu rada UP.01.3.1.01.0020

Kratki opis projekta:

Projektom se osigurava kvalitetno osposobljavanje za pomoćnike u nastavi za 45 nezaposlenih osoba, ranjivih skupina s područja Grada Zagreba, Primorsko-goranske županije i Karlovačke županije.  Također, jedna od projektnih aktivnosti je osuvremenjivanje postojećeg Programa osposobljavanja za pomoćnike u nastavi.

Projekt uključuje izradu i provedbu Programa osnaživanja i motiviranja za aktivaciju i ulazak u svijet rada polaznika Programa osposobljavanja.

Izradit će se također web platforma za pomoć pri zapošljavanju pomoćnika u nastavi.

Cilj projekta:

Povećati zapošljavanje nezaposlenih pripadnika ranjivih skupina kroz sudjelovanje u
Programu osposobljavanja za obavljanje poslova pomoćnika u nastavi za rad s učenicima
s teškoćama i Programu osnaživanja i motiviranja za aktivaciju i ulazak u
svijet rada.

Ukupnu vrijednost projekta:

820.981,87 kn

Postotak EU sufinanciranja:

100%

Trajanje projekta:

ožujak 2019. – svibanj 2020.

Kontakt osoba:

Klara Matejčić, mag.educ.rehab., voditeljica projekta

uciliste@idem.hr

Partner u projektu:

Hrvatski zavod za zapošljavanje, Područni ured Karlovac