Poštovani,

Zadovoljstvo mi je Vama našim posjetiteljima kao ravnateljica Učilišta IDEM uputiti  ovu poruku da bi nas bolje upoznali  i mogli sami ocijeniti, želite li upravo ovdje stjecati nove profesionalne kompetencije ili steći novo zanimanje.

Ova obrazovna ustanova za cjeloživotno obrazovanje namijenjena je svim djelatnicima u odgoju i obrazovanju kao i onima koji to žele postati. Naša jedina misija je doprinijeti kvalitetnom obrazovanju koje će biti po mjeri svakog učenika.

Osnovana je, nakon što smo u Centru inkluzivne potpore  IDEM  kroz 20 godina razvili  programe edukacija  sa ciljem stručnog usavršavanja odgojitelja, učitelja i profesora za stjecanje  potrebnih kompetencija za ostvarenje inkluzivnih vrtića i škola. Ili drugim riječima takvih uvjeta odgoja i obrazovanje u kojima će se svako dijete osjećati prihvaćeno.

Zašto smo se  usmjerili upravo tom cilju? Povod je došao od mog susreta sa teškom stvarnosti koju su mi donosili roditelji  djece s teškoćama  i tražili pomoć  u Savjetovalištu za roditelje (prvo u Centru za rehabilitaciju ERF-a, a kasnije u CIP IDEM). Mnoge  majke i očevi, očajni, ljuti, tužni, ogorčeni, bilo u periodu upisa u vrtić ili školu svog djeteta ili tijekom školovanja djeteta, dolazili su po pomoć, jer je  njihovo dijete bilo „problem“ u vrtiću ili školi. Pružala sam im psihološku i edukacijsko- rehabilitacijsku  podršku zajedno s mojim suradnicima, kako da se lakše nose s problemima na koje su nailazili, od pristupa zdravstvenih djelatnika teškoći djeteta   do programa i pristupa u odgoju i obrazovanju koji nisu odgovarajući sposobnostima i osobitostima njihove djece. Kako zaštiti dijete i njegov emocionalni razvoj uz stalne doživljaje neuspjeha ? Usprkos naših profesionalnih kompetencija ostajao je osjećaj nemoći i neefikasnosti, ako sve ostane samo na podršci djetetu i obitelji bez promjene uvjeta u kojima leži izvor teškoća.

Tako se usmjerio i  moj profesionalni  put prema traženju modela inkluzivnog odgoja i obrazovanja, koji bi odgovarao  hrvatskim uvjetima (kroz istraživanja i projekte koja sam vodila). Prvi korak je, što su nam potvrdila i istraživanja u svijetu, da učitelji prihvate činjenicu da su oni učitelji za svu djecu ,a ne samo za neku, a za neku drugu nisu. Suvremena škola je škola za sve učenike i prilagođena je svojim pristupom poučavanju kako darovitima tako i onima koji imaju teškoće u učenju iz raznih razloga. Naša iskustva u provođenju programa edukacije učitelja ukazala su na njihovu spremnost za cjeloživotno učenje,  naravno kad je ono organizirano na zanimljiv način i nakon koje  imaju osjećaj da su stekli neke nove spoznaje, koje će moći iskoristiti u svojim razredima, što im pružaju naši vrsni edukatori. Učitelj koji se osjeća kompetentnim je zadovoljan učitelj i takav tek može najviše dati svojim učenicima.

Dalje su uz razvoj modela inkluzivne škole  slijedili u CIP IDEM-u programi edukacija za stručnjake koji će pružati podršku učiteljima kao vanjska, mobilna stručna služba. Budući Hrvatska ima bogati resurs stručnjaka za posebne potrebe, zaposlen u posebnim školama i ustanovama za djecu s teškoćama, prvenstveno edukacijskih rehabilitatora (ranije zvani defektolozi) te logopeda, socijalnih pedagoga  i psihologa već su do sada stručnjaci niza ustanova započeli pripreme za razvoj mobilnih stručnih timova  upravo kroz naše programe edukacije.

U modelu je i asistent/pomoćnik  u nastavi koji pomaže učitelju, pa je tako osmišljena i uvodna edukacija za njih da bi uopće shvatili što im je uloga u školi. Upravo potreba za novim zanimanjem asistenta/pomoćnika u nastavi navela nas je da pred 8 godina  Centar inkluzivne potpore IDEM donese odluku o osnivanju Učilišta za obrazovanje odraslih. Ubrzo smo pokrenuli aktivnosti za izradu programa osposobljavanja i za uvođenje novog zanimanja.  Predložili smo Agenciji za strukovno obrazovanje i obrazovanje odraslih Program osposobljavanja, koji  je  usvojen od MZOS te se od tada provodi u Hrvatskoj kao program  formalnog obrazovanja za pomoćnike u nastavi od 218 sati obavezan za sve ustanove koje odluče provoditi osposobljavanje pomoćnika.

Autori Programa su iskusni stručnjaci, suradnici CIP IDEM-a, dobri poznavatelji načela inkluzivnog obrazovanja, koji su u Učilištu IDEM  izvodili  nastavu prve generacije i uveli neke nove edukatore kako bi osigurali visoku razinu kvalitete ove formalne edukacije u Učilištu IDEM , koje je i prva obrazovna ustanova za osposobljavanje pomoćnika.

I još na kraju želim istaknuti da programi stručnog usavršavanja za odgojitelje, učitelje i profesore bilo cjeloviti ili pojedinačni moduli, programi za članove mobilnih stručnih timova te uvodna edukacija za pomoćnike u nastavi i spomenuti program osposobljavanja pomoćnika u nastavi koje ćete naći na našim stranicama garantiraju prava djece koja drugačije uče, kompetentne i zadovoljnije odgojno-obrazovne djelatnike, mirniji život obitelji djece s teškoćama i konačno što je najvažnije sretno djetinjstvo zajedno sa svojim vršnjacima.

Nakon 8 godina pristala sam da budem i formalni voditelj ovog Učilišta što mi je još jedan izazov u profesionalnom životu.

Prof.dr.sc. Ljiljana Igrić, ravnateljica Učilišta

Životopis prof.dr.sc. Ljiljane Igrić