Rezervirajte svoje mjesto na edukaciji!

U tijeku su prijave za novu grupu Edukacije odgojitelja i stručnih suradnika predškolskih ustanova. Edukacija će se održati nakon selekcije dovoljnog broja kandidata. Edukacija je namijenjena svim odgojiteljima predškolske djece i stručnim suradnicima predškolskih ustanova s ciljem razvoja inkluzije i poticanja rane intervencije kao najuspješnijeg pristupa u radu s djecom s teškoćama.

Biti će održne slijedeće teme ukupnog trajanja 20 sati:

 

– rano otkrivanje djece s teškoćama

– igra djece s teškoćama

– dijete s ADHD poremećajem

– dijete usporenog razvoja

– suradnja s roditeljima djece s teškoćama

 

Cijena po polazniku odnosi se na ukupnu cijenu svih tema koje će biti organizirane u prostorima Učilišta za obrazovanje odraslih – IDEM, Ilica 48, Zagreb u trajanju od 2 dana (petak i subota).

Ispunjeni obrazac za prijavu pošaljite na mail: uciliste.idem1@gmail.com

Detaljne informacije o točnom vremenu početka radionica te načinu uplate zaprimiti ćete putem e-mail pošte najkasnije dva tjedna prije održavanja radionica

Detalje o programu možete pronaći u kategoriji “Edukacije” na linku “Edukacija odgojitelja i stručnih suradnika predškolskih ustanova”.

Obrazac za prijavu