Sustav AAI@EduHr je autentikacijska i autorizacijska infrastruktura sustava znanosti i visokog obrazovanja u Republici Hrvatskoj. Svaka ustanova iz sustava Ministarstva znanosti i obrazovanja koja je uključena u sustav AAI@EduHr ima vlastitu bazu (tzv. LDAP imenik) u kojoj su pohranjeni elektronički identiteti korisnika iz te ustanove.

Prilikom dodjele elektroničkog identiteta svaki korisnik dobiva jedinstvenu korisničku oznaku i zaporku koje mora unijeti prilikom korištenja usluga pristupa mreži, kao i prilikom prijave u različite web aplikacije koje koriste AAI@EduHr infrastrukturu za autentikaciju i autorizaciju korisnika.

Korisnici imaju pravo na elektronički identitet u sustavu AAI@EduHr dokle god traje njihova povezanost s matičnom ustanovom u kojoj su elektronički identitet dobili. Korisnici koji zaborave svoju korisničku oznaku ili zaporku u sustavu AAI@EduHr za provjeru ispravnosti elektroničkog identiteta i postavljanje nove zaporke trebaju se obratiti osobi ili službi koja im je dodijelila elektronički identitet.

Procedura za dodjeljivanje e – identiteta

U Učilištu za obrazovanje odraslih – IDEM za informacijsko održavanje imenika zadužen je administrator elektroničkog (LDAP) imenika ustanove koji informira korisnike kojeg registriraju o svrsi obrade kojoj su podaci namijenjeni, mogućim korisnicima podataka kao i mogućim posljedicama uskrate podataka te zatražiti njegov pisani pristanak za upisivanje u imenik ustanove.

Identiteti se dodjeljuju prema sljedećim pravilima:

–  djelatnici se nakon zaposlenja mogu obratiti administratoru elektroničkog (LDAP) imenika ustanove i zatražiti otvaranje korisničkog računa, te podatke o AAI korisničkom računu. Korisnički račun se otvara na razdoblje trajanja ugovora o radu i ukida se prestankom radnog odnosa.

–  vanjski suradnici na zahtjev mogu dobiti AAI korisnički račun, tako da se obrate administratoru elektroničkog (LDAP) imenika ustanove, te im se uz provjeru njihovog statusa otvara korisnički račun. Korisnički račun se otvara za tekuću godinu, te se produžuje za zahtjev za narednu godinu ukoliko osoba i dalje ima status vanjskog suradnika.

Dokument s podacima o AAI korisničkom računu korisnicima se uručuje osobno nakon provjere identiteta. U izvanrednim situacijama moguće je i slanje podataka poštom.

Prilikom izdavanja elektroničkog identiteta korisnici dobivaju sljedeću obavijest:

Naziv ustanove
Ime i prezime
E-mail adresa
Identifikator korisnika u ustanovi
Korisnička oznaka
Zaporka
Datum isteka

VAŽNO: po otvaranju elektroničkog identiteta obavezni ste svoju zaporku promijeniti u roku 48 sati. Ukoliko to ne učinite, možete se svojim elektroničkim identitetom prijaviti još 5 puta nakon čega se elektronički identitet zaključava.
Jednom zaključan elektronički identitet može otključati samo administrator imenika promjenom zaporke korisnika.
Zaporku možete promijeniti kroz sučelje na adresi: https://login.aaiedu.hr/promjenazaporke

Obrada osobnih podataka koju provodi matična ustanova u sustavu AAI@EduHr

Zašto prikupljamo i obrađujemo vaše osobne podatke?

 Vaši osobni podaci pohranjeni u našem LDAP imeniku služe tome da Vam omoguće korištenje usluga dostupnih kroz sustave AAI@EduHr (https://www.aaiedu.hr), eduGAIN (https://edugain.org/) i eduroam (https://www.eduroam.org/) osiguravajući pri tom pouzdanu, sigurnu i unificiranu prijavu za korištenje tih usluga.

Koje osobne podatke prikupljamo i obrađujemo?

Podaci koji mogu biti pohranjeni u našem LDAP imeniku popisani su na adresi:
https://www.aaiedu.hr/o-sustavu/imenicke-sheme/shema
Sve podatke koji su o Vama pohranjeni u LDAP imeniku možete vidjeti (nakon prijave svojom korisničkom oznakom i zaporkom) kroz sučelje za održavanje imenika na adresi:

Osim navedenih, prikupljamo i podatke o korištenju Vašeg elektroničkog identiteta na način da bilježimo vrijeme i podatke o uređaju i sustavu preko kojeg je stigao zahtjev.

S kim dijelimo vaše osobne podatke?

Da bismo Vam omogućili pristup uslugama, potrebnu razinu sigurnosti i kvalitete usluga unutar sustava, u trenutku pristupa nekoj usluzi u sustavu AAI@EduHr usluzi možemo proslijediti neke vaše osobne podatke. Točan popis podataka koje prosljeđujemo pojedinoj usluzi možete za svaku pojedinu uslugu pronaći na adresi:
https://www.aaiedu.hr/statistika-i-stanje-sustava/web-aplikacije

Koliko čuvamo vaše podatke?

Podatke o korištenju usluge vašeg elektroničkog identiteta čuvamo 24 mjeseca (kako bismo mogli osigurati razinu sigurnosti i kvalitete usluge te zadovoljiti zakonske obaveze).
Po gubitku prava na e-identitet vaše osobne podatke brišemo iz LDAP imenika nakon najviše 90 dana.

Koja su vaša prava?

Vaša su prava, sukladno uvjetima iz Opće uredbe o zaštiti podataka, pravo na pristup osobnim podacima koje prikupljamo, pravo na brisanje (zaborav), pravo na ograničenje obrade, pravo na prenosivost podataka te pravo na ispravak osobnih podataka ukoliko su oni neispravni ili su izmijenjeni.