Pomoćnik u nastavi je oblik potpore učenicima s teškoćama koji su uključeni u redovni sustav odgoja i obrazovanja. Bez pomoćnika u nastavi nema edukacijskog uključivanja djece s teškoćama u redovni sustav odgoja i obrazovanja niti se mogu ostvariti njihova prava na ravnopravnu pristupačnost školovanju kao što imaju njihovi vršnjaci.

U Kutini započela edukcija 15 novih pomoćnika u nastavi

Dosadašnje iskustvo u Hrvatskoj  pokazalo je da uvođenjem pomoćnika u nastavu učenici s teškoćama imaju veću mogućnost ravnopravnog sudjelovanja u svim aspektima odgojno-obrazovnog procesa.

Potrebu i važnost ovog zanimanja prepoznao je i Hrvatski zavod za zapošljavanje, koji polaznicima financira Program osposobljavanja za pomoćnike u nastavi, koje se po prvi puta provodi u Kutini.

Osposobljvanje je započelo 25.kovoloza 2014.g. u prostorijama Osnovne škole Vladimir Vidrić u Kutini.

Ovim putem zahvaljujemo HZZ Područnom uredu Kutini, koji je prepoznao kvalitetu i stručnost programa i edukatora Učilišta IDEM, te omogućio stjecanje zvanja pomoćnik u nastavi nezaposlenim osobama u Kutini. 

Nakon odslušane teorijske nastave, kandidati za pomoćnike u nastavi će odrađivati praktičnu nastavu u osnovnim školama grada Kutine i Novske, te se nadamo se da će nakon studenog ove godine, kada obrane svoje završne radove, znanje i vještine koje su stekli Programom  osposobljavanja povećati njihovu šansu za zaposlenje.

Galerija

Slika 1Slika 2Slika 3
Slika 4Slika 5