Pozivamo sve zainteresirane osobe koje već rade kao pomoćnici u nastavi ili to namjeravaju postati da se uključe u online edukaciju Programa osposobljavanja za pomoćnike u nastavi u organizaciji Učilišta za obrazovanje odraslih – IDEM.

Vođeni težnjom za podizanjem kvalitete rada pomoćnika te potrebom za uspostavu novog zanimanja kakvo već postoji u svijetu, Učilište za obrazovanje odraslih IDEM predložilo je Agenciji za strukovno i obrazovanje odraslih jednu takvu edukaciju pod nazivom Program osposobljavanja za poslove pomoćnika u nastavi, a po uzoru na slične u svijetu. U 2012. je Program odobren od MZOS-a te je postao formalni program obrazovanja za sve organizacije koje provode osposobljavanje pomoćnika u nastavi. Prošle godine osuvremenili smo naš program te smo uveli dvije nove nastavne cjeline, Zdravstvena zaštita i Asisitivna tehnologija.

Novi uvjeti nastali nakon pojave COVID-19 potakli su nas na promjene u samoj organizaciji nastave i u načinu provjere kompetencija. U srpnju 2020. upisali smo prvu grupu polaznika koja je na svim predavanjima sudjelovala online putem Zoom video poziva, a praktični dio su provodili u školama svoje lokalne sredine, koje za to imaju uvjete.
Nakon završene prakse polaznici su obavezni napisati završni rad koji brane online, što je uspješno obavila naša prva online grupa.
Kako bi i stekli potrebne uvjete za provođenje online edukacije, zatražili smo i dobili odobrenje Agencije za strukovno obrazovanje i obrazovanje odraslih za izvođenje online programa.

Ovo je prilika za sve Vas diljem Hrvatske koji želite steći zanimanje vezano uz odgoj i obrazovanje djece da se uključite i da pratite teorijski dio nastave iz svog doma prema dogovorenom rasporedu.

Svaki polaznik dobiva Priručnik za pomoćnike u nastavi čiji su autori ujedno i autori programa te izvoditelji edukacije. Popis autora i predavača možete vidjeti na dnu ove objave.
Verificirani program osposobljavanja za obavljanje poslova pomoćnika/ce u nastavi u radu s učenicima s teškoćama uz upis zvanja u e-radnu knjižicu.

TRAJANJE EDUKACIJE: 232 sata (124 sata teorijske nastave i 108 sati praktične nastave)

OBVEZNI PREDMETI

 • Odgojno-obrazovno uključivanje
 • Školska organizacija, sustavi i procedure
 • Osnove razvoja djeteta i učenja
 • Komunikacija u školi
 • Podrška u učenju
 • Zdravstvena zaštita
 • Praktična nastava

IZBORNI PREDMETI

 • Podrška u ponašanju
 • Strategije poučavanja pismenosti
 • Strategije poučavanja matematike
 • Asistivna tehnologija u poučavanju

 Svaki polaznik odabire dodatno dva predmeta od mogućih izbornih predmeta koji se polaznicima prezentiraju na početku edukacije.

NOSITELJI EDUKACIJE
Sveučilišni profesori i stručnjaci s minimalno pet godina iskustva u inkluzivnoj edukaciji ili na rukovodećim mjestima u odgojno-obrazovnim organizacijama s cjeloživotnim obrazovanjem iz inkluzivne edukacije i objavljenim radovima iz relevantnih područja.

NAMJENA EDUKACIJE
Edukacija je namijenjena osobama koje rade ili  namjeravaju raditi kao pomoćnici u nastavi.

CILJEVI EDUKACIJE ISKAZANI KOMPETENCIJAMA SUDIONIKA

– razlikovati i primijeniti osnovne principe odgoja i obrazovanja u inkluzivnim uvjetima
– provoditi i pružati podršku učenicima s teškoćama u obrazovanju i razvoju socijalnih vještina uz nadzor stručnjaka
– osiguravati inkluzivno okruženje za učenike s teškoćama u suradnji s učiteljem/nastavnikom i stručnim timom škole
– koristiti podršku mobilnog stručnog tima
– primijeniti mjere sigurnosti i pružiti prvu pomoć

METODE POUČAVANJA
Usmeno izlaganje, metoda razgovora, metoda praktičnog rada, metoda demonstracije

OBLIK CERTIFICIRANJA
Upis zvanja pomoćnika u nastavi u e-radnu knjižicu.

BROJ POLAZNIKA
Najmanje 15 polaznika u jednoj edukacijskoj grupi.

S vašim pitanjima obratite nam se na mail uciliste.idem1@gmail.com ili telefon 099 269 8494.