Edukacija odgojitelja i stručnih suradnika predškolskih ustanova je osmišljena za sve odgajatelje predškolske djece i stručne suradnike predškolskih ustanova s ciljem promicanja inkluzije u ustanovama ranog i predškolskog odgoja i obrazovanja.
 
Tijekom edukacije sudionici će dobiti vrijedne i korisne spoznaje koje potiču na promišljanje o nošenju s izazovima na koje nailaze na putu osiguravanja poticajnog i inkluzivnog odgojno-obrazovnog okruženja. Obnovit će i proširiti znanja neophodna za razumijevanje specifičnosti razvoja djece s teškoćama i individualnog pristupa u radu s njima. Svojim aktivnim sudjelovanjem doprinijet će traženju kreativnih i primjenjivih rješenja za stvaranje inkluzivnih uvjeta u svakodnevnoj praksi.
 
Trajanje edukacije: 20 sati
Teme:
• Prava djece s teškoćama u razvoju
• Odgojno-obrazovno uključivanje djece s teškoćama u razvoju
• Opservacija i praćenje djece – prvi korak u procesu razumijevanja aktualnog razvojnog statusa djeteta i temelj planiranja kvalitetne podrške
• Individualni odgojno-obrazovni pristup djeci s teškoćama u razvoju i strategije podrške
• Uloga igre, pokreta i kreativnih sredstava u radu s djecom s teškoćama u razvoju
• Socijalni, emocionalni, senzomotorički i spoznajni razvoj djeteta te poticanje komunikacije kod djece s teškoćama
• Suradnja s roditeljima djece s teškoćama u razvoju ili stvaranje partnerskog odnosa s roditeljima?
 
Ciljevi iskazani kompetencijama polaznika po završetku edukacije:
 
• Ciljevi iskazani kompetencijama polaznika po završetku edukacije:
• Poznavati načela uključivanja djece s teškoćama i njihova prava
• Prepoznati i razlikovati potrebe, mogućnosti i interese djece s teškoćama u razvoju te koristiti primjerene strategije podrške
• Pružati podršku djeci s teškoćama s ciljem postizanja njihovog cjelokupnog optimalnog razvoja ( socioemocionalnog, senzomotoričkog, spoznajnog i govorno-jezičnog)
• Poznavati specifičnosti pojedinih teškoća u razvoju
• Osiguravati inkluzivno okruženje za dijete s teškoćama u suradnji s roditeljima, drugim odgojiteljima i stručnim timom
Prepoznati značaj igre i pokreta za poticanje cjelokuponog optimalnog razvoja djeteta
 
Broj polaznika je ograničen!

Prijave se primaju do 8. siječnja 2018.g.

Za sva dodatna pitanja i informacije, slobodno nam se obratite e-mailom na uciliste.idem1@gmail.com ili na broj mobitela: 099/269 8494