Učilište za obrazovanje odraslih – IDEM kao partner na projektu „Mobilni stručni timovi – podrška ostvarenju prava djece i mladih s teškoćama na integraciju u društvo“ završava prvu godinu ovog trogodišnjeg programa. Program je financiran od strane Ministarstva rada, mirovinskoga sustava, obitelji i socijalne politike u okviru natječaja „Razvoj i širenje mreže socijalnih usluga koje pružaju udruge (za razdoblje od 2020. do 2023.godine)“, (Klasa: 402-03/20-01/210, Urbroj: 519-05-2-3-1710-20-3). Centar inkluzivne potpore IDEM kao nositelj projekta potpisao je Ugovor s partnerima koji su zaduženi za provođenje programa – Učilištem za obrazovanje odraslih IDEM te Srednjom školom Centar za odgoj i obrazovanje Zagreb.

U skladu s ciljevima Nacionalne i Zagrebačke strategije, posebno osiguranjem „inkluzivnog okruženja i odgovarajuće podrške, školovanja temeljenog na individualiziranom odgojno-obrazovnom planiranju i fleksibilnim organizacijskim modelima; da roditelji djece s teškoćama u razvoju budu aktivni partneri u postupku razvoja individualiziranih obrazovnih programa za njihovu djecu“ utvrđen je cilj programa: doprinos uključivanju  učenika s teškoćama tijekom njihovog školovanja provođenjem modela sveobuhvatne i sustavne podrške. Programom će se premostiti period do stvaranja uvjeta za osnivanje centara potpore, nadamo se prvo u Gradu Zagrebu (Skupština Grada je već u 2019. prihvatila osnivanje Centra, ali je zapelo u provedbi od strane odgovornih u Gradu) u skladu s nacionalnim strategijama za izjednačavanje mogućnosti osoba s invaliditetom (2007.-2015. i 2017,-2020.) kao i preporukama Odbora za prava djece UN-a, da država stranka „pojača napore u uspostavljanju inkluzivnog obrazovanja u cijeloj državi“ (2014).

Očekivani rezultati izravnog rada s korisnicima tijekom tri godine ovog Programa su slijedeći:

  • 100 učenika osnovnih i srednjih škola prima primjerenu podršku u inkluzivnom obrazovanju
  • 10 – 20 pomoćnika u nastavi usvojilo i primjenjuje inkluzivni model podrške
  • 10 učenika – vršnjačkih pomagača usvojilo vještine vršnjačke pomoći
  • 10 stručnih suradnika koordinatora u školama usvojilo i primjenjuje znanja inkluzivnog obrazovanja
  • 200 učitelja usvojilo inkluzivne principe rada s uključenim učenicima s teškoćama
  • 50 – 100 roditelja upoznalo metode podrške svojoj djeci

Sukladno cilju za prvu godinu podignuta je razina uvjeta za provođenje inkluzivnog obrazovanja u četiri škole u Zagrebu i to u dvije osnovne škole – OŠ Dragutina Domjanića Zagreb, OŠ Pavleka Miškine, te dvije srednje škole – Obrtničkoj školi za osobne usluge Zagreb i Drvodjeljskoj školi Zagreb.

Postizanju rezultata prve godine provedbe Programa, unatoč otežanim uvjetima rada izazvanih krizom COVID- 19, svakako je doprinijela spremnost obuhvaćenih sudionika škola na timsku suradnju od strane ravnatelja, stručnih suradnika, učitelja, pomoćnika u nastavi i roditelja učenika. Upravo takva suradnja potaknula je stvaranje ozračja u inkluzivnom duhu koji je pokretač implementacije didaktičko-metodičkih i socijalno-interakcijskih postupaka podrške u radu s učenicima s teškoćama.

Kao jedan od primjera ostvarivanja inkluzivne sinergije može se istaknuti zajednički timski sastanak članova Mobilnog stručnog tima s roditeljima učenika, razrednikom, nastavnikom engleskog jezika i koordinatorom škole.  Na sastanku su zajednički sagledane jake strane učenika, učinci primijenjenih postupaka podrške i dogovori za  nastavak rada poticanjem inkluzivne atmosfere razreda.

Prva godina provedbe programa potvrdila je neophodnost davanja podrške školama bez edukacijskog rehabilitatora u svom stručnom timu. Tako se rezultati ovog Programa pridružuju rezultatima projekata podrške školama koje CIP IDEM provodi već preko 15 godina. Vjerujemo da će se do 2023. godine i završetka programa ostvariti potrebni uvjeti u Gradu Zagrebu za realizaciju prvog takvog Centra za inkluzivnu podršku, i da će to biti model za druge gradove i županije.

Zahvaljujemo svim stručnjacima škola uključenih u Program na spremnosti, susretljivosti i angažiranosti u ostvarivanju inkluzivnih ciljeva odgoja i obrazovanja.

Voditeljica Programa (2020.-21.):

prof.dr.sc. Ljiljana Igrić                                         

Predsjednica CIP IDEM:

dr.sc. Đurđica Ivančić