Za ravnopravno uključivanje učenika s poremećajem pažnje i hiperaktivnosti u razredni kolektiv, potrebna je prilagodba okoline njihovim sposobnostima.

Razlikujemo tri tipa ADHD poremećaja:

– predominantno hiperaktivni tip

– predominantno nepažljivi tip

– kombinirani tip

Ovisno o tome koji su simptomi najizraženiji kod učenika s ADHD-om, potrebna je i određena individualizacija metoda rada kod učitelja. U priloženom dokumentu donosimo neke od prijedloga individualizacije, lista prijedloga nije konačna i ne predstavlja jedine dopuštene metode individualizacije.

Lista metoda individualizacije u radu s učenicima s ADHD-om