애나벨 2 다운로드

Za ravnopravno uključivanje učenika s poremećajem pažnje i hiperaktivnosti u razredni kolektiv, potrebna je prilagodba okoline njihovim sposobnostima 다운로드.

Razlikujemo tri tipa ADHD poremećaja:

– predominantno hiperaktivni tip

– predominantno nepažljivi tip

– kombinirani tip

Ovisno o tome koji su simptomi najizraženiji kod učenika s ADHD-om, potrebna je i određena individualizacija metoda rada kod učitelja. U priloženom dokumentu donosimo neke od prijedloga individualizacije, lista prijedloga nije konačna i ne predstavlja jedine dopuštene metode individualizacije 교통안전표지.

Lista metoda individualizacije u radu s učenicima s ADHD-om