Da bi razred bio podržavajuća zajednica u procesu učenja, ona zahtijeva kvalitetnu suradnju učitelja
i pomoćnika u nastavi. Brojna istraživanja ukazuju na pozitivne učinke suradnje učitelja i pomoćnika
u nastavi unutar redovnog sustava odgoja i obrazovanja. Posebice se naglašava da oni učitelji koji
unutar razreda imaju podršku pomoćnika u nastavi osjećaju veće zadovoljstvo u svakodnevnom radu
za razliku od onih kod kojih takav oblik podrške izostaje. U predstavljenom se istraživanju na temelju
istraživačkih pitanja nastoji dobiti uvid u percepciju učitelja i pomoćnika o načinima njihove suradnje.
Također, želi se doznati koji čimbenici doprinose kvaliteti suradnje. Provedeno je istraživanje
obuhvatilo učitelje razredne i predmetne nastave (N=40) te pomoćnike u nastavi (N=29) iz sedam
osnovnih škola na području Republike Hrvatske. Podaci su prikupljeni fokus grupnim intervjuima te
analizirani i obrađeni metodom kvalitativne analize podataka. Rezultati upućuju na specifična
područja suradnje učitelja i pomoćnika u nastavi. S obzirom na to da su pomoćnici ti koji najviše
vremena provode u neposrednom radu s učenikom, učitelji u njima vide suradnika koji dobro poznaje
učenika, njegove sposobnosti i karakteristike. Stoga,na temelju provedenog istraživanja možemo
zaključiti kako pomoćnik u nastavi ima neizostavnu ulogu u edukacijskom uključivanju učenika s
posebnim odgojno-obrazovnim potrebama.

Mateja Marinić
Osnovna škola Luka, Sesvete, Republika Hrvatska
Klara Matejčić
Centar inkluzivne potpore IDEM, Zagreb, Republika Hrvatska
Ljiljana Igrić
Učilište za obrazovanje odraslih IDEM, Zagreb, Republika Hrvatska

photo by: Amy Hirschi – unsplash.com