Da bi razred bio podržavajuća zajednica u procesu učenja, ona zahtijeva kvalitetnu suradnju učitelja
i pomoćnika u nastavi. Brojna istraživanja ukazuju na pozitivne učinke suradnje učitelja i pomoćnika
u nastavi unutar redovnog sustava odgoja i obrazovanja. Posebice se naglašava da oni učitelji koji
unutar razreda imaju podršku pomoćnika u nastavi osjećaju veće zadovoljstvo u svakodnevnom radu
za razliku od onih kod kojih takav oblik podrške izostaje. U predstavljenom se istraživanju na temelju
istraživačkih pitanja nastoji dobiti uvid u percepciju učitelja i pomoćnika o načinima njihove suradnje.
Također, želi se doznati koji čimbenici doprinose kvaliteti suradnje. Provedeno je istraživanje
obuhvatilo učitelje razredne i predmetne nastave (N=40) te pomoćnike u nastavi (N=29) iz sedam
osnovnih škola na području Republike Hrvatske. Podaci su prikupljeni fokus grupnim intervjuima te
analizirani i obrađeni metodom kvalitativne analize podataka. Rezultati upućuju na specifična
područja suradnje učitelja i pomoćnika u nastavi. S obzirom na to da su pomoćnici ti koji najviše
vremena provode u neposrednom radu s učenikom, učitelji u njima vide suradnika koji dobro poznaje
učenika, njegove sposobnosti i karakteristike. Stoga,na temelju provedenog istraživanja možemo
zaključiti kako pomoćnik u nastavi ima neizostavnu ulogu u edukacijskom uključivanju učenika s
posebnim odgojno-obrazovnim potrebama.

Mateja Marinić
Osnovna škola Luka, Sesvete, Republika Hrvatska
Klara Matejčić
Centar inkluzivne potpore IDEM, Zagreb, Republika Hrvatska
Ljiljana Igrić
Učilište za obrazovanje odraslih IDEM, Zagreb, Republika Hrvatska